Nordiske jurister inntar Det juridiske fakultet

Jurister fra hele norden samles i Det juridiske fakultets lokaler for Det 40. nordiske juristmøte 21. og 22. august.

Passende nok i det norske Grunnlovsjubileumsåret starter møtet med plenumsdebatt om grunnlovens funksjon i de nordiske land. Andre temaer som skal drøftes, både i plenum og i parallellsesjoner, er blant annet advokatrett, familierett, arbeids-, straffe- og prosessrett.

Se program.

Publisert 21. aug. 2014 09:38