Sisula-Tulokas og Rusbridger utnevnes til æresdoktorer 2. september

Etter innstilling fra Det juridiske fakultet kreeres Lena Sisula-Tulokas og Alan Rusbridger som æresdoktorer ved Universitetet i Oslo under årsfesten 2. september.

Lena Sisula-Tulokas er professor i privatrett ved Helsingfors universitet, og en sentral privatrettsforsker på internasjonalt nivå. Hennes vitenskapelige produksjon ligger hovedsakelig innen erstatningsrett og kontraktsrett, og da særlig sjørett og annen transportrett.

Gjennom sin forskning i sjørettslige fag har hun vært en sentral del av det nordiske sjørettsmiljøet. Hun er varamedlem av styret for Nordisk institutt for sjørett ved UiO.

Hun er medlem av Finske Vetenskaps-Societeten og Suomen Tiedeakatemia (Finnish Academy of Science and Letters), tidligere leder av Juridiska Föreningen i Finland og har en rekke andre akademiske verv.

Hun har deltatt aktivt i lovgivningsarbeid, blant annet som leder av en komité som forberedte endringer i den finske sjøloven. Les mer om Lena Sisula-Tulokas på Nordisk institutt for sjøretts nettsider.

Alan Rusbridger  er ansvarlig redaktør i The Guardian. Under Rusbridgers redaktøransvar har the Guardian sluppet nyheten om overvåkningspraksis i USA og verden forøvrig ved å publisere NSA-dokumenter lekket av Edward Snowden.

I 2014 ble the Guardian tildelt Pulitzer-prisen og utnevnt til årets avis.

Rusbridger har studert engelsk ved Magdalene College i Cambridge. Han er Visiting Fellow ved Nuffield College, Oxford, og Visiting Professor of History ved Queen Mary, University of London. Han ble utnevnt til æresdoktor ved University of Lincoln i 2009, og ved University of Kingston i 2010.

Les intervjuet med Alan Rusbridger i Uniforum.


Sisula-Tulokas og Rusbridger holder sine æresdoktorforelesninger 2. september.

Publisert 29. aug. 2014 10:43 - Sist endret 27. okt. 2017 13:05