Professor Fredrik Sejersted utnevnt til regjeringsadvokat

Sejersted ble utnevnt i statsråd 5. desember 2014 og tiltrer i april 2015, når nåværende regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs går av ved fylte 70 år.

Bilde av Fredrik Sejersted

I april 2015 overtar Fredrik Sejerstedt Regjeringsadvokatembedet etter Sven Ole Fagernæs.

Foto: ©UiO

Fredrik Sejersted har vært daglig leder av Senter for Europarett ved Universitetet i Oslo siden 2008. Før dette arbeidet han blant annet syv år som advokat ved Regjeringsadvokatembetet. Han har ledet og vært medlem av en rekke offentlige utvalg, herunder leder for Europautredningen.

Bred og spennende bakgrunn
- Sejersted har en bred og spennende bakgrunn. Han er kjent som en meget dyktig fagperson med omfattende prosedyreerfaring fra både Høyesterett og internasjonale domstoler.

Jeg er sikker på at Sejersted på en svært god måte både vil sikre at regjeringsadvokatembetet fortsatt vil være en faglig sterk institusjon og samtidig gi grunnlag for at embetet utvikler seg, sier statsminister Erna Solberg ifølge en pressemelding fra Statsministerens kontor.

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 8. des. 2014 11:13 - Sist endret 6. jan. 2016 12:38