Mange jusstudenter berørt av eksponering av personopplysninger fra DUO

DUO er UiOs vitenarkiv, og ligger åpent tilgjengelig på internett. Etter en feil i UiOs kildekode, har fødselsnummeret til 959 tidligere masterstudenter blitt liggende åpent tilgjengelig. 

Nesten halvparten av de berørte er tidligere masterstudenter på jusstudiet.

– I likhet med Universitetsdirektøren beklager vi hendelsen, men når den først har oppstått er vi tilfreds med at systemeier ved UiO har reagert raskt og effektivt, sier dekan Hans Petter Graver i en kort kommentar.

Alle som har fått sine personopplysninger eksponert får informasjon om dette i brevs form, og hvordan de bør forholde seg.

Studenter som har levert sin oppgave etter 31. oktober 2014 og har fått denne publisert i DUO etter 6. februar 2015, er de som er blitt rammet.

Se pressemelding fra Universitetet for mer informasjon.

(Pressemeldingen er oppdatert kl. 09:30, 20. august 2015)

Publisert 17. aug. 2015 15:30 - Sist endret 20. aug. 2015 09:29