Heldigital eksamen for jusstudentene

Med få unntak får alle studenter bruke PC når de avlegger ordinære eksamener ved Det juridiske fakultet våren 2015.

PC´en er arbeidsverktøyet studenten bruker på lesesalen, og nå også ved eksamensbordet.

Foto: UiO

Målrettet satsning

Fakultetet har lagt ned betydelige ressurser siden 2012 i en målrettet satsning for å digitalisere de skriftlige eksamnene og sensurprosessen. Siden det første forsøket med bruk av PC til eksamen høsten 2012 har antall eksamenskandiater på PC økt jevnt og trutt.

Prognosen for vårsemesteret 2015 er at 4900 vil gjennomføre eksamen på PC, dette er nær en dobling siden høsten 2014.

Heldigital eksamensavvikling fra våren 2015

Med unntak for én privatisteksamen og to mindre emner, vil samtlige eksamener bli avviklet som digital eksamen våren 2015. Det vil si at alle eksamenskandidatene skriver og leverer sin eksamensbesvarelse på PC – med mindre de har søkt om å få bruke penn og papir.

For sensorene er også prosessen digitalisert, sensorene får tilgang besvarelsene de skal sensurere få timer etter at siste kandidat har levert.

Egenutviklet løsning

Den tekniske løsningen er basert på at eksamenskandidatene bruker fakultetets PC´er , og den tekniske løsningen som ligger bak er utviklet i samarbeid med USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi.

Fra 200 eksamenskandidater på PC til nesten 5000 på under tre år.

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 10. mars 2015 13:57 - Sist endret 18. mars 2015 12:40