Ingen oppdeling av jusstudiet

Styret ved Det juridiske fakultet i Oslo vedtok for kort tid siden at masterstudiet i rettsvitenskap fortsatt skal ha et sammenhengende 5-årig studieløp.

I en orientering til ansatte ved fakultetet sier dekan Hans Petter Graver at konsekvensen av vedtaket er at det ikke gjøres endring av hverken opplegget for- eller innholdet i studiet.

Negative høringsinstanser

Spørsmålet om inndeling av jusstudiet i en bachelor og masterdel (3+2 år) har vært diskutert ved fakultetet over flere år, senest i forbindelse med en intern høring tidligere i år. Høringsinstansene var overveiende negative til oppdeling av studiet, og fakultetsstyret fulgte dette i sitt vedtak.

Ifølge dekanens orientering er den tyngste innvendingen at det ikke er noen faglige grunner for oppdeling av studiet i to deler, og at en oppdeling kan svekke kvaliteten på de første tre årene av utdannelsen.

Suppleringsopptak

I vedtaket ber styret om at fakultetet utreder muligheten for å innføre en ordning med suppleringsopptak av studenter med bachelorgrad fra andre læresteder, slik at også disse kan bli jurister. I tillegg skal fakultetet utrede muligheten for å gi egne studenter en avstigningsmulighet etter tre år.

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 29. okt. 2015 10:39 - Sist endret 2. nov. 2015 14:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere