Toppkarakterer til EU-prosjektsøknad

Et fagmiljø ledet av professor Beate Sjåfjell har fått toppkarakterer i evalueringen av sin søknad om EU-finansiering fra Horisont 2020-programmet.

Beate Sjåfjell har all grunn til å være fornøyd med vurderingen av EU-søknaden.
Foto: UiO

- Prosjektsøknaden fikk toppscore på to av tre kriterier, og nesten full score på det tredje, det det hører visst til sjeldenhetene, forteller en glad Beate Sjåfjell. Bak søknaden står deltagere fra alle verdensdeler, med hovedtyngde i Norge og fagmiljøet som ledes av Sjåfjell.

Utgangspunkt i produkters livsløp

Prosjektet "Sustainable Market Actors for Responsible Trade" (SMART) skal undersøke hvordan rettslig regulering av private og offentlige markedsaktører innen EU kan bidra til å nå EUs og FNs bærekraftsmål.

SMART tar utgangspunkt i europeiske selskaper som selger produkter til europeiske forbrukere og offentlige anskaffere, hvor produktene har et internasjonalt livsløp og helt eller delvis kommer fra utviklingsland og kanskje også ender opp der som søppel. Prosjektet vil undersøke både den sosiale dimensjonen og den miljømessige dimensjonen av bærekraft.

Viktig med ekstern finansiering

- Det er gledelig at vi har forskere som når opp i hard konkurranse med andre søkere om EUs forskningsmidler, sier dekan Hans Petter Graver i en kort kommentar. Han understreker at prosjektet skal gjennom kontraktsforhandlinger med EU før man får den endelige bekreftelsen på tildelingen, men med en meget sterk evaluering av søknaden har han stor tro på prosjektet.

Ifølge Graver er det et viktig mål for fakultetet å øke sin andel av eksternt finansiert forskning, og signalene fra politisk hold er at forskningsinstitusjonene skal søke EU-midler og bidra til at Norge øker sin andel av midler fra EUs forskningsprogram.

Tildelingen for SMART-prosjektet er på ca. 2,5 millioner euro.

Selskaper, markeder, samfunn og miljø

Det faglige utgangspunktet for SMART-prosjektet er forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og miljø, og det nylig avsluttede prosjektet Sustainable Companies (Bærekraftige selskaper)  – begge ledet av Sjåfjell.

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 2. nov. 2015 10:37 - Sist endret 15. nov. 2019 13:32