Vanskeligere å komme inn på rettsstudiet

Jusstudiet i Oslo er blant de mest populære blant søkerne, og ved årets opptak ligger listen høyere enn i fjor for de som ønsket å starte på studiet.

For rettsvitenskap (jus), med oppstart i høstsemesteret er ordinær poenggrense (tall fra 2014 i parentes) 60,6 (60,3), mens den for førstegangskvoten er 53,8 (52,6). Studiet har og oppstart i januar 2015, der ligger også poenggrensene noe høyere enn i fjor med ordinær poenggrense 58,5 (58,3) og førstegangskvote 51,2 (50,3).

Publisert 17. juli 2015 15:56 - Sist endret 17. juli 2015 15:59