Open Access tidsskrift med høye ambisjoner

Redaktørene i Oslo Law Review har høye ambisjoner og internasjonale forbilder for Open Access tidsskriftet Oslo Law Review.

Lee Bygrave

Lee Bygrave (bildet) og Vibeke Blaker Strand er redaktører for Oslo Law Review.

Foto:©UiO

 - Vi ønsker at Oslo Law Review skal være en foretrukket publiseringskanal for både nasjonale og internasjonale rettsvitenskapelige forskere, forteller professor Lee Bygrave som er redaktør for tidsskriftet sammen med førsteamanuensis Vibeke Blaker Strand.

Internasjonalt forbilde

Redaktørene har Oxford Journal of Legal Studies som forbilde, og ønsker at Oslo Law Review skal være et generalisttidsskrift av høy faglig kvalitet.

- Vi har en åpen tilnærming til hvordan tidsskriftet vil utvikle seg, men vi har en langsiktig målsetting om å bli godkjent som et nivå 2-tidsskrift. Foreløpig er en utgave med fire artikler publisert, og vi har fått tilbakemelding om at vi er godkjent som nivå 1-tidsskrift, sier Bygrave.

Forskere er hovedmålgruppen

Bygrave forteller at med nivå 2-ambisjoner så vil artiklene først og fremst være aktuelle for andre rettsvitenskapelige forskere, men redaktørene ønsker bidrag fra tverrfaglige forskningsmiljøer og andre fagmiljøer som har innfallsvinkler som kan kaste lys over jussen. Statsvitenskap, antropologi, sosiologi og lingvistikk er blant de fagområdene de tenker kan levere interessante bidrag.

Ingen ny idé

Ifølge redaktørene ble idéen om et eget tidsskrift utgitt av fakultetet fremmet for over 20 år siden av Carsten Smith og Peter Lødrup, og de fremhver tidligere forskningsdekan Kåre Lilleholt som en sentral pådriver i etableringen av Oslo Law Review.

Lansering

Den offisielle lanseringen av tidsskriftet skjer 22. januar på konferansen Penger og poeng: Har vi råd til å publisere? der bl.a. Vibeke Blaker Strand skal innlede.

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 22. jan. 2015 09:32 - Sist endret 30. nov. 2016 12:24