Håper på fornuftig Juss-Buss-løsning

Jus-dekan Dag Michalsen håper på en fornuftig politisk løsning på vilkårene for det statlige tilskuddet til Juss-Buss.

Ifølge Juss-Buss innebærer vilkårene en begrensning i anledningen til å drive rettspolitisk arbeid.

– Debatten om Justisdepartementets tilskuddsbrev til Juss-Buss er viktig, også for det Det juridiske fakultet. Juss-Buss er faglig tilknyttet fakultetet, og viktig som en levende faglig arena for jusstudenter, sier dekan Dag Michalsen.

Vanskelig å skille mellom rettshjelp og rettspolitikk

Michalsen mener at uansett hva som måtte ha vært departementets hensikt, så blir følgen av beslutningen problematisk. Ifølge Michalsen vil det å si at bevilgningen ikke kan brukes til rettspolitisk arbeid, lett oppfattes å støte an mot behovet for en informert og engasjert studentstemme i samfunnets rettspolitiske debatter.

– Med tanke på Juss-Buss’ karakter og oppgaver, vil det å lage et skarpt skille mellom rettshjelp og rettspolitikk ikke være særlig realistisk. Jeg håper at saken finner en fornuftig politisk løsning, avslutter Michalsen.

Møter motbør fra juristhold

I et debattinnlegg i Aftenposten tar flere jurister, blant dem tre professorer ved Det juridiske fakultet, til orde mot departementets vilkår om begrensning i Juss-Buss´ anledning til å drive rettspolitisk arbeid.

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 7. mars 2016 14:43 - Sist endret 8. mars 2016 09:09