JUS blir grønnere

Innen utgangen av mai vil fakultetets studenter og ansatte bidra til et mer miljøvennlig universitet: da vil kildesortering være innført i bygningene i sentrum.

Endelig i gang med kildesortering. Dekan Dag Michalsen og assisterende fakultetsdirektør Oddrun Rangsæter ved en av de nye sorteringsstasjonene.

Foto: UiO

Innføringen av kildesortering på JUS er del av en satsing som omfatter hele UiO. Målet er at 80 % av alt avfall ved UiO skal kildesorteres.

I to omganger vil avfallsbeholdere bli fjernet og byttet ut med nye sorteringsstasjoner. Disse vil være i drift med det samme de blir satt ut.

  • 20. mai: Domus Nova og Cort Adelers gate 30 (Norsk senter for menneskerettigheter).
  • 28. mai: øvrige sentrumsbygninger

Pr nå vil ikke kildesortering bli innført i de leide lokalene i St Olavs gate 23 og 24.

Fortløpende vil avfallsbøttene bli fjernet fra enkeltkontorer der det ennå ikke er gjort.

Les mer om kildesortering ved JUS

Først på fakultetet

Ved Norsk senter for menneskerettigheter tok man selv initiativ til å kildesortere allerede i 2013, da Inga Bostad tiltrådte som ny direktør. Cathrine Kullgren, ansatt ved senteret, tilrettela for ordningen på senteret.

- Innføringen her gikk stort sett veldig bra, forteller Kullgreen. - Det var kanskje noen som hevet øyenbrynene litt da søppelbøttene ble fjernet fra kontorene. Men det var en god stemning rundt hele innføringen. Det gir en god følelse å kunne gjøre noe positivt for miljøet, og i ettertid har mange sagt at "dette var det bra vi fikk istand".

Cathrine Kullgreen og Norsk senter for menneskerettigheter har kildesortert siden 2013.
Foto: UiO

Kullgreen er også opptatt av at avfallet blir håndtert korrekt i videre ledd. - Det er bra å høre at Eiendomsavdelingen har rutiner på plass som hindrer at avfallet blir blandet igjen, sier Kullgreen.

- Det er på høy tid at kildesortering nå blir standard ved hele UiO, det er selvsagt at et universitet er frempå i et så viktig tema, avslutter en engasjert Kullgreen.

Lokale drivkrefter

Oddrun Rangsæter, assisterende fakultetsdirektør, har sammen med dekan Dag Michalsen vært en av de lokale drivkreftene bak innføringen av kildesortering på JUS.

- Mange parter har vært involvert i utrullingsprosjektet og alle har vært engasjerte og positive til det vi nå skal gjøre, forteller Rangsæter.

Hva kaster du hvor? Finn svaret i sorteringsguiden!

- Jeg er fornøyd med at vi er tidlig ute, samtidig har vi kunnet høste erfaringer fra de som har kjørt pilotprosjekter. Jeg er overbevist om at dette blir en velfungerende ordning.

- Og det er flott at vi på JUS også skal bidra til et bedre miljø, legger hun smilende til.

Hva skjer?

  • Sorteringsstasjoner plasseres ut i alle etasjer, i alle bygg. Hit går du for å kaste avfallet ditt.
  • På sorteringsstasjonene i fellesarealer skal du sortere følgende avfallstyper: Matavfall, plastemballasje, papp/papir og restavfall.
  • På sorteringsstasjonene i kontoretasjene skal du sortere følgende avfallstyper: Matavfall, plastemballasje, glass- og metallemballasje og restavfall.
  • På sorteringsstasjonene utendørs skal du sortere følgende avfallstyper: Matavfall, papp/papir og restavfall.
  • Avfallsbøttene blir fjernet fra den enkelte kontorplass, der dette ennå ikke er gjort.
  • Sortering av glass- og metallemballasje er bare mulig der sorteringsstasjonen er i nærheten av kjøkken eller minikjøkken. Syltetøyglass og hermetikkbokser skal være skylt før de kildesorteres. I vestibyler og fellesområder uten tilgang på rennende vann er det derfor ikke lagt opp til sortering av glass og metall.

Ofte stilte spørsmål om kildesortering

Blir det sorterte avfallet blandet til slutt, uansett?

Nei! UiO garanterer for at det sorterte avfallet ivaretas som den ressursen det virkelig er. Vi lager robuste rutiner for avfallshåndteringen, fra renholderne tømmer sorteringsstasjonene og fram til avfallet er ferdig behandlet i gjenvinningsprosessen.

Plastposer i sorteringsstasjonene er farget etter hvilken avfallstype som samles inn. UiOs renovatør leverer hyppige rapporter over avfallsmengden og kvaliteten på sorteringen av avfallet. Statistikk vil bli delt på UiOs nettsider, slik at studenter og ansatte kan følge med på hvordan vi beveger oss mot målet om å få til 80 % kildesortering på UiO. 

Hvor ren skal plasten være? Og skal potetgullposen kastes som plastemballasje eller restavfall?

Skilt med sorteringsguide står ved sorteringsstasjonene – disse gir god veiledning. Men mange er likevel redde for å sortere feil. Da får man svar på det man lurer på ved å søke i den nettbaserte sorteringsguiden, uio.no/sortere

På vårt kontor har vi jo hatt kildesortering fra før, hva blir annerledes nå?

Den kildesorteringen som har vært på fakultetet fra før, har vært en mindre testomgang. Nå innføres ordningen i stor skala og i alle fakultetets arealer.

Hvorfor bruker ikke UiO bare samme ordning som vi kjenner hjemmefra?

Oslo kommunes ordning er bare tilpasset husholdninger. UiO regnes som en bedrift, og næringsavfall reguleres av andre lover. Vi må bygge opp vårt eget system for kildesortering.

Når kommer kildesorteringen til resten av UiO?

Blant annet SV har allerede fått kildesortering, utover 2016 fortsetter innføringen ved de andre fakultetene. I løpet av året skal den nye ordningen være innført på hele UiO.

Jeg har innvendinger, ideer eller andre spørsmål rundt innføringen av kildesortering på UiO!

Eiendomsavdelingen vil gjerne høre dine innspill. Ta kontakt på kildesortering@uio.no. Vi anbefaler også at du besøker faktasiden på UiOs sider om kildesortering

Publisert 18. mai 2016 22:18 - Sist endret 19. mai 2016 09:16