Rapport fra minoritetsundersøkelse er klar

Har jusstudenter med minoritetsbakgrunn særskilte utfordringer sammenlignet med andre jusstudenter? Fakultetet gjennomførte i fjor en spørreundersøkelse, og rapporten er nå ferdigstilt.

Juristprofesjonen bør ha en sammensetning som i noen grad speiler befolkningen, og ansatte skal ha like muligheter uavhengig av kjønn, etnisitet og funksjonsevne. Dette er mål for Det juridiske fakultet, som i 2013 nedsatte et minoritetsutvalg. Utvalget skulle undersøke særskilte utfordringer for studenter med minoritetsbakgrunn på masterstudiet i rettsvitenskap.

En spørreundersøkelse er gjennomført, og tallene er nå analysert og publisert i rapporten  "Minoritetsstudenter ved Det juridiske fakultet" (pdf)

Få markante forskjeller

Undersøkelsen ble sendt ut til alle studenter på jusstudiet. Av de omlag 2500 studentene har 567 svart, med en svarprosent på 21,6 %.

Kontaktpersoner for undersøkelsen:

Herman Bruserud, Minoritetsutvalgets leder

Inga Bostad, leder av Likestillings- og mangfoldsutvalget

Erling Johan Hjelmeng, studiedekan ved Det fakultet

Det var få markante funn i undersøkelsen, men enkelte temaer er trukket frem i rapportens oppsummering. Blant annet at minoritetsstudenter i større grad vil ha yrker for de kan gjøre noe for samfunnet og hjelpe andre mennesker. Minoritetsstudenter har også en sterkere oppfatning av at de har dårligere karrieremuligheter en studenter med vestlig bakgrunn.

Rapporten følger opp en tilsvarende rapport fra 2007.

Minoritetsutvalget ble nedsatt av Likestillings- og mangfoldsutvalget ved Det juridiske fakultet.

Publisert 11. okt. 2016 21:17 - Sist endret 12. okt. 2016 09:12