Professor Giuditta Cordero-Moss innvalgt i Det norske Videnskaps-Akademi

Giuditta Cordero-Moss er den eneste representanten for rettsvitenskapen blant de i alt 33 nye medlemmene av Vitenskapsakademiet.

Giuditta Cordero-Moss

Foto: UiO

Stort vitenskapelig bidrag

I sin begrunnelse fremhever Videnskaps-Akademiet det store vitenskapelige bidraget Cordero-Moss har gjort innen rettsfeltene internasjonal privatrett, komparativ rett, kontraktsrett og voldgiftsrett. På alle disse områdene har Cordero-Moss publisert sentrale vitenskapelige arbeider. Blant hennes seneste arbeider er International Commercial Contracts (Cambridge 2014).

Cordero-Moss er professor ved Institutt for privatrett og var leder for instituttet inntil årsskiftet. Hun er for tiden også redaktør for tidsskriftet Lov og Rett. Cordero-Moss deltar aktivt på rekke internasjonale arenaer innenfor sine fagfelt.  

 

Publisert 7. mars 2016 16:42 - Sist endret 7. mars 2016 16:44