Foreslår å legge ned bachelorstudium

17. oktober besluttet styret ved Det juridiske fakultet å be Universitetsstyret vedta nedleggelse av bachelorprogrammet Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet.

Dårlig gjennomstrømming

– Beslutningen om å legge ned bachelorprogrammet er først og fremst begrunnet i at dette er et studieprogram som over lengre tid har hatt dårlig studiegjennomstrømming og lav studiepoengproduksjon, sier studiedekan Erling Hjelmeng. Han beskriver fakultetsstyrets vedtak som slutten på en prosess som har vart siden 2010.

Forvaltningsinformatikk fortsatt på planen

Koblingen jus og IKT vil ikke forsvinne fra fakultetets studieplaner. Masterprogrammet i forvaltningsinformatikk skal videreføres. I tillegg ønsker fakultetsledelsen en sterkere integrering av forvaltningsinformatikk i fakultetets forskning samt i undervisning i andre studieprogram. Studiedekanen mener at dette vil være positivt for fagmiljøet, fakultetet og det samlede studietilbudet.

– Vi vil arbeide videre sammen med Det samfunnsvitenskapelige og matematisk-naturvitenskapelige fakultet for å gjøre masterprogrammet i forvaltningsinformatikk til et attraktivt tverrfaglig studietilbud ved UiO, sier Hjelmeng.

Styrking av jusstudiet

Ifølge studiedekanen gir beslutningen om å legge ned bachelorstudiet fakultetet muligheten til å omprioritere ressurser til det kontinuerlige arbeid med å styrke masterstudiet i rettsvitenskap (jus).

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 17. okt. 2016 14:36 - Sist endret 18. okt. 2016 15:32