Nytt dekanat på Jus

Med nyåret kom nytt dekanat ved Det juridiske fakultet. Dekan Dag Michalsen skal styre fakultetet sammen med prodekanene Alf Petter Høgberg og Erling Hjelmeng de neste fire årene.

Dag Michalsen (t.v) skal styre fakultetet de neste fire årene sammen med Erling Hjelmeng og Alf Petter Høgberg.

Fotograf Terje Heiestad ©UiO

– Vi har overtatt et veldrevet fakultet, og jeg ser ikke noe umiddelbart behov for å gjennomføre store endringer i fakultetets politikk, sier den nyvalgte dekanen. Han understreker allikevel at det nye dekanatet har gjort seg noen tanker om mål  de ønsker å nå innenfor undervisning, forskning og formidling.

Vil styrke undervisningskvaliteten

– Vi ønsker å styrke kvaliteten på undervisningen, og digitalisering av undervisningen og fleksible undervisningsformer er aktuelle tiltak vi vil se nærmere på. I tillegg mener vi det er behov for tiltak som styrker studentenes muntlig og skriftlige formidlingsevne, forteller Michalsen som også er opptatt av å få frem at de vil arbeide kontinuerlig med tiltak som kan forbedre læringsmiljø og studentenes hverdag ytterligere.

Mer aktiv kommunikasjon

– Jeg er opptatt av at vi som fakultet må ta samfunnets rett til kunnskap på alvor, og ønsker at vi skal være bevisst vår rolle som kunnskapsbærer, sier Michalsen. Han vil at fakultetet skal være aktiv i sin kommunikasjon med omverdenen, og forteller at han planlegger å sette ned et utvalg som skal se nærmere på hva fakultetet gjør på området i dag, og komme med forslag til forbedringer.

Ekstern finansiering viktig

Dekanen forteller at de vil fortsette arbeidet videre med å fremme samarbeidet med andre forskningsaktører, både nasjonal og internasjonalt. Han fremhever også betydningen av å være bevisst på den eksterne finansieringens betydning for fakultetets økonomi og faglige utvikling. Det nye dekanatet er derfor opptatt av at fakultetet må få frem gode søknader om forskningsmidler fra både EU og Forskningsrådet.

 

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 4. jan. 2016 08:59 - Sist endret 6. jan. 2016 15:26