"På flukt": JUS tar opp stafettpinnen

Det juridiske fakultet følger etter samfunnsviterne i "På flukt"-serien, og bidrar med å belyse de rettslige aspektene ved flyktningekrisen.

– Dette er i høyeste grad dagsaktuelt, og jeg mener det er viktig at vi som fakultet bidrar til å belyse de rettslige aspektene ved flyktningekrisen, sier dekan Dag Michalsen.

Han uttrykker et håp om at fakultetet og resten av universitetet gjennom sine bidrag kan bidra til en kunnskapsbasert debatt om flyktningekrisen.

Flyktningekrisen og kampen om Europas sjel

- Tre av våre vitenskapelige har satt sammen et program som belyser flyktningekrisen fra ulike faglige vinkler, og som jeg er overbevist om at vil være interessant for publikum på Litteraturhuset, forteller Michalsen

Det første arrangementet i regi av Det juridiske fakultet setter pekefingeren på hvordan Europas borgere trekkes mellom medfølelse og solidaritet på den ene siden, og fiendtlighet og frykt på den andre. Arrangementet holdes på Litteraturhuset 16. februar, og er åpent for alle.

Dekanen forteller at fakultetet vil ha ytterligere to arrangementer på Litteraturhuset i løpet av mars og april, hvor blant annet asylretten vil bli debattert. Ett av arrangementene vil med utgangspunkt i krimmigrasjonsprosjektet sette internering og utvisning på dagsordenen. I tillegg til dette bidrar den studentorganiserte Menneskerettighetsuka med mange arrangementer under årets tema "På flukt".

Akademisk dugnad

På flukt-arrangementene er en del av den akademiske dugnaden som UiO tok initiativ til høsten 2015. Foredrags- og debattserien "På flukt" er en del av dugnaden, og Det juridiske fakultet fortsetter stafetten etter at samfunnsviternes arrangementer var ferdige i januar.

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 26. jan. 2016 08:00 - Sist endret 16. juni 2016 08:45