Nærmere et nytt jussbygg ved Tullinløkka

Byrådet i Oslo har uttalt at de støtter forslaget til nytt fakultetsbygg ved Tullinløkka, og det er utsikter til byggestart rett over nyttår. Dekan Dag Michalsen ser frem til et fakultet med moderne studiefasiliteter.

illustrasjonsbilde av Tullinløkka, med det nye juridisk fakultet

Slik vil det se ut på Tullinløkka når det nye fakultetsbygget er ferdig. Illustrasjon ved MAD arkitekter.

Entra Eiendom har levert forslag til regulering av hele Tullinkvartalet, et forslag som også omfatter et nytt bygg for Det juridiske fakultet. Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen, har uttalt at hun støtter forslaget. Dette kan bety at byggestart er nær forestående, men først må politikerne fatte et vedtak.

Et bygg for studentene

Allerede torsdag 10. november skal reguleringsplanen til behandling. Hvis et politisk vedtak er på plass før jul, lover Entra at byggearbeidene vil starte i januar 2017. Etter planen vil da et nytt juridisk fakultet stå ferdig til studiestart 2019.

- Nybygget ved Tullinløkka vil først og fremst være et bygg for studentene, selv om flere av fakultetets ansatte vil få sin arbeidsplass der, sier Dag Michalsen, dekan ved Det juridiske fakultet. - Vi vil få moderne undervisningsrom, lesesaler, bibliotek, læringssenter og servicefunksjoner. Vi vil få et bygg som støtter opp om arbeidet med nye lærings- og vurderingsformer uten de begrensninger som ligger i de vernede bygningene vi bruker i dag.

(saken fortsetter under bildet)

Tullinkvartalet omkranses av Universitetsgaten, Ring 1 og Kristian Augusts gate. Forslaget til reguleringsplan omfatter mer en et nytt fakultetsbygg. Illustrasjon ved MAD arkitekter.

Liv i gatene

Utbygger ser for seg passasjer gjennom kvartalet, noe som vil gi sosiale møteplasser og liv på gateplan. Illustrasjon ved CUBO

I tillegg til et nytt fakultetsbygg, vil det i den nye planen for kvartalet tilrettelegges for kontorer, kulturtilbud, hotell og serveringssteder. Det planlegges gatetun og passasjer gjennom hele kvartalet.

– Forslagene om passasjer og gatetun vil gi et mer åpent kvartal, gi sosiale møteplasser og bidra til liv på gateplan. Dette vil ikke bare komme studentene til gode, men alle som liker byliv, sier byråd Marcussen i et intervju med Aftenposten. 

Det er også håp om at selve Tullinløkka vil bli brukt på en ny måte.

– Vi får 4000 studenter som skal inn i dette bygget, studenter som vil komme og gå over denne plassen, gjennom det nye bygget og videre opp til høgskolen. Tullinløkka vil derfor bli et viktig samlingssted for studentene, sier Michalsen i det samme intervjuet.

Les saken i Aftenposten

Publisert 7. nov. 2016 15:35 - Sist endret 8. jan. 2018 20:37