UiOs menneskerettighetspris 2016

Prisen for 2016 vert tildelt den argentinske psykiateren, torturmotstandaren og menneskerettsforsvararen Dr. Diana Kordon.

Dr. Diana Kordon

Dr. Diana Kordon har vært en faglig pioner i å utvikle psykologisk hjelp til ofre for menneskerettighetsbrudd. Foto: EATIP.

Prisen vert delt ut av direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter Inga Bostad under ei høgtidelig markering i Gamle Festsal måndag 14. november.

Meir om utdelinga og påmelding.

Publisert 4. nov. 2016 08:59 - Sist endra 4. nov. 2016 08:59