Jusdekanen med beklagelse til studenter som er utsatt for seksuell trakassering

Dekanen har sendt epost til alle studenter der han beklager overfor de som er utsatt for seksuell trakassering eller uønsket seksuell  oppmerksomhet.

Bakgrunnen er et oppslag i Klassekampen lørdag 25. november som fortalte om studenter som er utsatt for uønsket adferd på seminarer i regi av studentforeninger.

– Det skal ikke forekomme uakseptabel oppførsel på seminarer hvor studenter og ansatte fra UiO deltar, og de historiene som er formidlet i Klassekampen viser at det er nødvendig at vi som fakultet reagerer. Jeg har en klar forventning om at studentforeninger, og andre arrangører av seminarer og andre faglige arrangementer med sosialt innhold for studenter, tar dette på samme alvor som vi gjør, sier dekan Dag Michalsen.

Oppfordrer til å si fra

Dekanen understreker at utfordringen med hendelsene Klassekampen beskriver er at de ikke gir informasjon som gjør det mulig  å reagere konkret.  Han oppfordrer derfor studenter til å bruke UiOs "Si fra-system". – Alle varslinger blir fulgt opp av fakultetet, og en konkret varsling gir oss mulighet til å reagere overfor den eller de som står for uakseptabel adferd, understreker dekanen.

Møte med studentforeninger

– Jeg har invitert leder og nestleder i alle våre studentforeninger til et møte før jul. Målsettingen er at vi i fellesskap skal komme frem til tiltak som sikrer at de som deltar på arrangementer i studentforeningenes regi ikke utsettes for skadelige, farlige, uetiske eller straffbare hendelser, forteller Michalsen.

Beklager overfor studenter

Torsdag 30. november sendte dekanen en epost til alle studenter på de norskspråklige studieprogrammene der han beklaget overfor studenter som er utsatt for uønsket adferd. De engelskspråklige studentene får en epost med tilsvarende innhold:

Studenter som er utsatt for seksuell trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet
 
Til alle studenter ved Det juridiske fakultet
 
Mange av dere har kanskje sett oppslaget i Klassekampen lørdag 25. november der det kommer frem at studenter ved fakultetet er utsatt for seksuell trakassering, eller uønsket seksuell oppmerksomhet.
 
Klassekampens artikkel kan du lese her: klassekampen.no/article/20171125/ARTICLE/171129970
 
Jeg forstår at mange reagerer når eget studiested knyttes til slike hendelser, og fakultetet tar dette svært alvorlig. Dette er ingen god situasjon for fakultetet, og vårt primære fokus er å forhindre at dette vil skje i fremtiden samt følge opp hendelser vi varsles om. Dette er allikevel verst for de som har blitt utsatt for slik uakseptabel adferd i situasjoner der de har vært til stede i egenskap av å være student hos oss. Som dekan ønsker jeg å beklage overfor dem som har vært utsatt for dette.
 
Si fra!
De handlingene som er beskrevet er ganske enkelt uakseptable. Derfor er det viktig at du sier fra dersom du som student opplever, eller har opplevd, uønsket adferd eller utsettes for hendelser som ikke hører hjemme i et studiemiljø.
 
Konkrete varslinger setter oss i stand til å reagere, og alle meldinger vi mottar gjennom Universitetets ”Si fra-system” blir fulgt opp ( uio.no/studier/kontakt/si-fra/). Fakultetet har en læringsmiljøkontakt som sammen med studieleder er ansvarlig for å følge opp hver enkelt sak. Vi minner og om at UiO har et eget Studentombud som også bistår deg som student om du ønsker søke råd hos en nøytral instans.
 
Støtt medstudenter
Jeg er klar over at det å varsle kan oppleves som en belastning, og jeg vil derfor oppfordre deg til å støtte medstudenter som velger å varsle om uønskede hendelser. Du kan også varsle på vegne av andre.
 
Fakultetet og Studentsamskipnaden har veiledere som gir støtte til enkeltstudenter i krevende situasjoner, de kan og bistå i forbindelse med varsling.
 
Dialog med studentforeninger
I Klassekampens artikkel fremkommer det at noen av hendelsene knyttes til arrangementer der studentforeninger er arrangør sammen med samarbeidspartnere i advokatbransjen. Jeg har derfor invitert lederne av alle studentforeningene ved fakultetet til et møte før jul.
 
Vi skal i fellesskap utforme tiltak for å hindre at våre studenter utsettes for uønskede hendelser på arrangementer.  Uavhengig av hvem som står bak et faglig arrangement eller sosialt arrangement, og uavhengig av hvor det finner sted, skal det oppleves som trygt å delta for deg som er student ved fakultetet.
 
Alle har krav på et godt studiemiljø
Én uønsket hendelse er én for mye, ingen skal være nødt til å oppleve å bli utsatt for seksuell trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet. Som dekan vil jeg sammen med resten av ledelsen gjøre mitt ytterste for at vi i fremtiden ikke skal ha slike hendelser ved vårt fakultet.
 
Alle har krav på et trygt og godt studiemiljø!
 
 
Vennlig hilsen
 
Dag Michalsen
dekan
 

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 1. des. 2017 09:36 - Sist endret 1. des. 2017 10:19