Hans Petter Graver æresdoktor ved Heidelberg Universitet

Hans Petter Graver er utnevnt til æresdoktor ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Heidelberg.

Hans Petter Graver

Graver var dekan ved fakultetet 2008 til 2015, og er i dag professor i rettsvitenskap ved Institutt for privatrett.

Graver får anerkjennelse for sitt engasjement i europeisk juridisk integrasjon «Iuxta Unionem», samt for å ha fremmet samarbeid mellom Juridisk fakultet ved Universitetet i Heidelberg og rettsvitenskapelige miljøer i Norge

Fakultetet er stolt

Fakultetet er stolt over en slik betydelig internasjonal anerkjennelse av Hans Petter Graver, sier dekan Dag Michalsen i sin kommentar til æresdoktorkreeringen.

Fremragende forsker
Den ungarske jussprofessoren Lajos Vékás er utnevnt samtidig med Graver, og i begrunnelsen sies det at de to fremragende forskere har bidratt til utviklingen av rettsvitenskapen i Europa med sin grenseoverskridende forskning.

Æresdoktorkreeringen fant sted 10. november 2017.

Publisert 9. nov. 2017 09:19 - Sist endret 10. nov. 2017 08:59