Ragnhild Hennum tilsatt som midlertidig direktør for Norsk senter for menneskerettigheter

Fakultetet har tilsatt Ragnhild Hennum som direktør for Norsk senter for menneskerettigheter for perioden 1. januar til 30. juni 2018

Hennum er professor i rettsvitenskap, og var frem til 1. august prorektor ved Universitetet i Oslo.

Direktør Inga Bostad fratrer ved årsskiftet når åremålet på fire år utløper, og den midlertidige tilsettingen foretas for å sikre kontinuitet i ledelsen av senteret.

Åremålsstillingen som direktør ble utlyst våren 2017, uten at det er foretatt tilsetting etter at den eneste kvalifiserte søkeren trakk sin søknad.

Pressehenvendelser: Dekan Dag Michalsen

Publisert 23. okt. 2017 09:41 - Sist endret 23. okt. 2017 09:41