Best i Norden innen rettsvitenskap

Det juridiske fakultet i Oslo kommer best ut i Norden innenfor rettsvitenskap på den anerkjente universitetsrangeringen Academic Ranking of World Universities (Shanghai-rangeringen).

Fakultetet ble rangert blant de 76-100 beste i verden.

Bilde av nye studenter på Universitetsplassen

De nye jusstudentene kan være stolt av at de studerer ved et fakultet som gjør det skarpt i rangeringer.

Foto: ©UiO/Steinar Hafto Myre

Flere rangeringen peker i samme retning

- Det er gledelig at vi holder den gode plasseringen fra 2017 i denne rankingen. Den plasserer oss foran andre nordiske fagmiljøer, og det synes jeg vi kan tillate oss å være fornøyd med – og til og med skryte litt av, sier dekan Dag Michalsen.

Han understreker om det alltid vil være metodespørsmål knyttet til rankinger, men peker på at når flere rankinger peker i samme retning, så er det rimelig å tolke dette som en bekreftelse på at vi holder et høyt nivå.

Internasjonalisering er viktig

- Økt internasjonalisering er ett av de viktige grepene som UiOs strategi2020 legger opp til. Våre fagområder omtales ofte som nasjonale, men vi har lange tradisjoner for internasjonalt samarbeid, fremhever Michalsen.

Han påpeker at det er viktig at fakultetet fortsetter å legge til rette for at både forskere og studenter reiser ut, men at det er like viktig at å sørge for at våre forskningsmiljøer er attraktive for utenlandske forskere. Fakultetets senter for fremragende forskning, PluriCourts og det EU-finansierte forskningsprosjektet SMART, er begge eksempler på samarbeid med utenlandske forskere i større grad enn før. Dette ønsker dekanen mer av.

- At forskere kommer til oss fra ulike verdensdeler betyr at vi åpner opp for ulikheter. Dette mener jeg er berikende, og det er gjensidig styrkende at forskere som arbeider innenfor nasjonal- og internasjonal rett kobles i fagmiljøene. Det er sunt å bli utfordret faglig, avslutter han.

Av Eva Dobos/Steinar Hafto Myre
Publisert 3. sep. 2018 11:07 - Sist endret 3. sep. 2018 11:30