Delte personopplysninger med sensorer

En rutinesvikt førte til at 236 sensorer fikk tilsendt mer informasjon enn de hadde behov for.

Det juridiske fakultet sendte mandag 26. november ut en e-post til sensorer på masteroppgaver ved fakultetet. E-posten inneholdt en Excel-fil, hvor noe av innholdet skulle vært slettet og ikke sendt til sensorene. Årsaken til bruddet var svikt i rutiner for kontroll av det som hentes ut for utsendelse.

Datatilsynet er varslet, og de berørte er varslet pr. brev.

Sensorer er bundet av taushetsplikt

- Det er viktig å få frem at i denne saken er datafilen sendt sensorer som uansett er bundet av taushetsplikt, og at filen inneholdt opplysninger de har behov for som sensor. Den overflødige informasjonen var, etter vår vurdering, ikke lett tilgjengelig, og det er lite sannsynlig at noen av sensorene har lett den frem, sier fungerende dekan Erling Hjelmeng.

Ifølge dekanen har samtlige sensorer bekreftet at de har slettet filen.

Beklagelig

- Det er beklagelig at vi har hatt to slike hendelser på kort tid. Det er ugreit for de berørte, og på ingen måte hyggelig for fakultetet, sier Hjelmeng. Han opplyser at sakene ikke henger sammen, men at en fellesnevner er bruk av Excel. Det vil derfor bli rettet spesiell oppmerksomhet mot bruk av dette filformatet.

- Begge sakene er en viktig påminnelse om at vi må tenke personvern i alle ledd, og at vi må legge større innsats i å følge dette opp, avslutter den fungerende dekanen.

Den andre hendelsen Hjelmeng henviser til er omtalt i en pressemelding fra UiO i forrige uke om eksponering av fødselsnummer i adressefeltet på studenttidsskriftet Stud.Jur.

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 18. des. 2018 08:00 - Sist endret 18. des. 2018 09:07