Skal utvikle den digitale jurist

Prosjektet ‘Den digitale jurist’ har som mål å omstille jussutdannelsen slik at kandidater skal være bedre rustet til å møte morgendagens digitale utfordringer – både i arbeidslivet og samfunnet.

Illustrasjon: Shutterstock.

Prosjektet er tildelt støtte fra Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (tidl. Norgesuniversitetet) i 2019 og 2020.

Den digitale jurist

En gledelig nyhet

- Dette er en gledelig nyhet, og ikke minst et løft for arbeidet med å utvikle masterstudiet i rettsvitenskap til et studium som uteksaminerer kandidater med kunnskaper og ferdigheter som møter samfunnets og praksisfeltets behov, sier en svært fornøyd studiedekan Erling Hjelmeng.

Sterk kobling til praksisfeltet

Prosjektets utgangspunkt er et behov for å forberede jusstudenter på en fremtid hvor de skal administrere rettslige prosesser med teknologi, ha grunnleggende digitale ferdigheter og som jurister aktivt støtte utviklingen av nye teknologiske prosesser på tvers av disipliner.

Prosjektet Den digitale jurist ønsker å utvikle jussutdannelsen i denne retningen gjennom en sterk kobling til praksisfeltet. Et av målene med prosjektet er å sette studentene i stand til å forstå hvordan digitale og automatiserte systemer er bygget opp, og hvilke konsekvenser teknologiske endringer har for rettsvitenskapen. Videre skal de få opplæring i grunnleggende datavitenskapelige og statistiske metoder slik at de kan bidra i utvikling av
rettslig teknologi.

Prosjektet legger også opp til en kobling til praksisfeltet ved at studentene skal få muligheten til å lære kollektiv rettslig problemløsning gjennom gruppearbeid om arbeidslivsrelevante
prosjekter i samarbeid med eksterne aktører.

Ett av emnene som inngår i satsingen er Robot Regulation som startet opp høsten 2018.

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 18. des. 2018 08:30 - Sist endret 20. des. 2018 10:52