Graver får toppforsk-midler til forskning på rettssikkerhet under autoritære regimer

Professor Hans Petter Graver ved Institutt for privatrett har fått FRIPRO Toppforskmidler fra Forskningsrådet til prosjektet Judges under Stress - the Breaking Point of Judicial Institutions.

Professor Hans Petter  Graver.

Foto: Anders Lien

I alt ni UiO-prosjekter er tildelt FRIPRO Toppforsk-støtte fra Forskningsrådet. Prosjektene får mellom 15 og 25 millioner hver.

- Dette er svært gledelig for Hans Petter Graver, men også for fakultetet. I tillegg til at dette er et grunnleggende forskningstema som bringer sammen forskning fra flere deler av fakultet og universitet, er det dessuten en inspirasjon for fakultetets forskere som ser at vi kan nå frem med søknader om så høythengende ekstern finansiering, sier dekan Dag Michalsen.

Bruk av autoritære metoder

Gravers prosjekt tar for seg grunnleggende spørsmål om vilkårene for rettssikkerhet under autoritære regimer. Målsettingen er å belyse europeiske styresmakters bruk av autoritære metoder overfor rettsvesenet fra tidlig i det 20. århundre og fram til i dag. Hvordan reagerer dommere på slike autoritære metoder, og under hvilke vilkår forvitrer rettssikkerheten?

Basert på historiske sammenlikninger av ulike europeiske land, vil prosjektet se på overgangsfasene fra autoritære regimer (fascisme, kommunisme) til rettsstat, og finne ut om ulikheter i den legale kulturen i ulike land kan forklare noen av disse forskjellene.

Interessen ble vakt i studietiden

- Hva er målsetningen og drivkraften din for å forske på dette?

- Allerede som student, da militærjuntaen i Hellas ble erstattet av et demokratisk regime, undret det meg hvordan regimer kan skifte mens dommerstanden består. Jeg begynte likevel for alvor å arbeide med disse spørsmålene mens jeg var dekan for det juridiske fakultet. Som dekan mente jeg at jeg hadde et særlig ansvar for de grunnleggende etiske spørsmålene som de vi utdanner kan stå ovenfor, og jeg tenkte at en måte å nærme seg dem på var å se på de mest ekstreme situasjonene i vår nære fortid. Det ledet meg til å se på domstolene under okkupasjonen, og deres rolle i å opprettholde lov og orden under et autoritært styre. Den senere tids utvikling, også i land i Europa som Ungarn og Polen, har bare gjort spørsmålet mer aktuelt. Prosjektet bygger på en tanke om at for å møte nåtidens utfordringer, må man forstå dens historiske forutsetninger.

- Hva betyr tildelingen for deg?

- Tildelingen betyr at jeg får mulighet til å gå inn i primærkildene i land i Sentral- og Øst-Europa under kommunisttiden, og sammenligne forholdene i flere land der. Dette er et område som tidligere er ganske uutforsket. Det er heller ikke mange som har foretatt sammenligninger av domstolene på tvers av skillet mellom Vest- og Øst-Europa. Tildelingen gjør det også mulig å videreutvikle et nettverk av kolleger fra mange land som er interessert i disse spørsmålene. Fakultetet er jo allerede med Pluricourts et internasjonalt kraftfelt i domstolsforskning, og jeg håper at min tildeling kan styrke dette ytterligere.

Støtter fremragende forskning

Fri prosjektstøtte, FRIPRO Toppforsk skal bidra til at gode forskere og sterke forskningmiljøer kan utvikle seg til å bli blant de internasjonalt ledende innenfor sine fagfelt.

Les mer om tildelingen på UiOs nettsider.

Publisert 31. jan. 2018 08:40 - Sist endret 19. feb. 2018 10:47