Heldigital eksamen for første gang

Jusstudenter avla nylig en eksamen som ble skrevet på PC og hvor hjelpemidlene var tilgjengelige digitalt. - Et teknisk, teknologisk og pedagogisk sprang, sier studiedekan Erling Hjelmeng.

Jusstudenter avla nylig heldigital eksamen i Silurveien, med eksamenssystemet Inspera og det digitale hjelpemiddelet Lovdata Pro (Illustrasjonsfoto: UiO)

Når jusstudenter skal ta en skoleeksamen hører det til at man har med lovbøker, opptrykk av dommer og andre juridiske trykksaker. Slike hjepemidler er tillatt som oppslagsverk på eksamen.

Det er vanlig å innarbeide hjelpemidlene med markeringer, understrekninger og henvisninger. Dette må gjøres i henhold til kompliserte hjelpemiddelregler, noe som har vært kilde til mye frustrasjon og stress: Gjør du en feil kan du risikere at hjelpemiddelet blir inndratt på eksamensdagen.

Nå kan dette høre fortiden til. På jusstudiet har man tatt det første steg mot heldigitale eksamener, hvor også oppslagsverkene blir digitale.

Slipper overraskelser

Selve den tekniske løsningen heter Lovdata Pro, et allerede eksisterende rettskildeverktøy som nå har blitt videreutviklet for dette formålet. Lovdata Pro gir tilgang på alle nødvendige rettskilder (for eksempel en lov eller en dom), og de kan innarbeides etter studentenes ønsker, med fargemarkeringer, understrekninger og kommentarer. Studentene skal bruke Lovdata Pro aktivt i studiene og i undervisningen.

Hva da med de kompliserte innarbeidelsesreglene? De er nå integrert i den tekniske løsningen: Skriver du en henvisning som ikke er tillatt under eksamen, vil Lovdata Pro fortelle deg det.

Fornøyd student: Torbjørn Furu var en av studentene som nylig avla eksamen med digitale hjelpemidler
(foto: E. Jahren / UiO)

Torsdag 7. juni kunne studentene på emnet JUS1111 ta eksamen med Lovdata Pro, som de aller første. Som en overgangsordning var det tillatt å ta med en lovsamling uten innarbeidelser, men egentlig var det bare matpakken de behøvde å ta med seg. Studentene vi møtte i etterkant av eksamen virket fornøyde:

- Lovdata Pro er brukervennlig og det går mye raskere enn å måtte slå opp i bøker, forteller Torbjørn Furu, en av eksamenskandidatene. - Jeg kunne bruke eksamenstiden på det jeg blir målt på, og jeg følte jeg bedre fikk vist det jeg kunne.

- Man slipper overraskelser på eksamensdagen, legger Oliver Vedvik til, en annen eksamenskandidat. - Det å kunne sjekke i forkant at man har laget godkjente markeringer og henvisninger er veldig kjekt.

Intens jobbing

Den endelige løsningen har kommet til som et samarbeid mellom Lovdata, UiOs sentraladministrasjon og fakultetet.

November 2017 ble det inngått en avtale med stiftelsen Lovdata. På snaue to måneder måtte Lovdata Pro utvikles slik at det var klart til undervisningsstart januar 2018. Videre måtte det på plass en integrasjon mellom Lovdata Pro og UiOs eksamenssystemer, slik at studentene fikk tilgang på verktøyet under eksamen.

Lykkelig trekløver: denne gjengen var glade over å endelig kunne se resultatet av et halvt års intens jobbing. Fra venstre: Aleksander Lorentzen (Avdeling for fagstøtte, UiO), Christine Ødegaard Sten (Det juridiske fakultet) og Gudrun W. Amble (Lovdata).
(foto: E. Jahren / UiO)

- Prosessen som foranlediget torsdagens eksamen har vært intens, kan Christine Ødegaard Sten fortelle. Hun er rådgiver ved Det juridiske fakultet og har ledet arbeidet med innføringen av Lovdata Pro i jusstudiet.

- Vi har vært spente på om vi ville rekke å få alt det tekniske klart i tide, og om det ville fungere som planlagt på eksamensdagen, fortsetter Sten. - Men alt har fungert som forventet, og det ble en rolig dag for oss.

- Det spennende med dette er at det er første gang i Norge digitale hjelpemidler blir benyttet under eksamen på en slik måte, tilføyer Aleksander Lorentzen, rådgiver ved UiOs Avdeling for fagstøtte. - UiO har sett frem til denne dagen, og er takknemlige ovenfor de mange bidragsyterne som har muliggjort dette.

I løpet av semestrene som kommer vil stadig flere emner i jusstudiet ta i bruk den nye løsningen, og etter planen skal Lovdata Pro være fullstendig rullet ut innen høsten 2019.

Stolt studiedekan

Veien fra ide til realisering har vært forholdsvis kort. For bare litt under halvannet år siden besluttet fakultetsledelsen å vurdere overgang til digitale rettskilder.

Stolt dekan: Professor Erling Hjelmeng er studiedekan ved Det juridiske fakultet, og en av initiativtagerne til Lovdata-prosjektet.
(foto: S. H. Myre / UiO)

- Vi har gjort et teknisk, teknologisk og pedagogisk sprang, sier studiedekan ved Det juridiske fakultet, Erling Hjelmeng. Han er prosjekteier og en av initiativtagerne til arbeidet med overgang til digitale hjelpemidler.

- Prosjektet er viktig for fakultetets arbeid med studiekvalitet og videreutvikling av jusstudiet. Det er også det første skritt for å utvikle studentenes digitale ferdigheter slik at de blir bedre rustet for å møte utviklingen i arbeidslivet.

- Jeg vil også få benytte anledningen til å takke alle for et godt samarbeid, avslutter Hjelmeng. - Jeg er stolt og fornøyd med det man har fått til, dette ville ikke vært mulig uten den gode innsatsen fra mange mot et felles mål.

Av Egil Jahren
Publisert 11. juni 2018 08:58 - Sist endret 30. jan. 2020 10:00