Norges første klarspråk-jurist

Som nyansatt faglig ansvarlig for Klarspråkprosjektet er Jon Christian Fløysvik Nordrum antagelig den første universitetsjurist med klarspråk som definert fagfelt.

Jon Christian Fløysvik Nordrum

Jon Christian Fløysvik Nordrum er ansatt som klarspråkansvarlig.

Foto: ©Kjetil Kolsrud/Rett24

Klarspråk-avtalen ble inngått mellom Universitetet i Oslo og daværende Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sannner i 2016. Departementet bidrar med 30 millioner kroner over en 10-års periode, og ett av målene i avtalen er at uteksaminerte jusstudenter skal ha «utviklet ferdigheter i å skrive klare og forståelige juridiske tekster». 

Les også Rett24s intervju med Nordum.

Publisert 27. juni 2018 08:43 - Sist endret 27. juni 2018 08:47