Kåre Lilleholt æresdoktor ved Universitetet i Tartu

Kåre Lilleholt ble for kort tid siden kreert til æresdoktor ved Universitetet i Tartu, han er fra før æresdoktor ved Stockholms Universitet.

Kåre Lilleholt

Kåre Lilleholt får anerkjennelse for sitt bidrag til å forme en ny generasjon juridiske forskere i Estland.

I begrunnelsen til det estiske universitetet sies det at æresdoktoratet er en anerkjennelse av Lilleholts fremragende bidrag til internasjonalisering av rettsvitenskapen, og til å forme en ny generasjon juridiske forskere i Estland.

Bekrefter fakultetets internasjonale omdømme

- Dette er en svært fortjent anerkjennelse av en dedikert rettsvitenskapelig forsker, men jeg velger også å se på det som en anerkjennelse av våre fagmiljøers langvarige samarbeid med internasjonale samarbeidspartnere, sier dekan Dag Michalsen. Han peker på at Lilleholts samarbeid med Universitetet i Tartu begynte i 2001 med et forskningsprosjekt finansiert av Nordisk Råd.

Kåre Lilleholt er professor ved Institutt for privatrett med allmenn formuerett, kontraktsrett og boligrett blant fagområdene. Det seneste samarbeidsprosjektet med Tartu er innenfor komparativ forbrukerrett - Topical issues of consumer credit in Estonia and Norway.

Se også nyhetsmelding fra Universitetet i Tartu (på engelsk).

 

Publisert 7. des. 2018 14:39 - Sist endret 10. des. 2018 07:33