Dette mente studentene om Lovdata Pro på eksamen

Jusstudenter gjennomførte nylig den første eksamen hvor Lovdata Pro kunne brukes som digitalt hjelpemiddel. Det var en svært positiv opplevelse, ifølge en spørreundersøkelse blant eksamenskandidatene.

Torsdag 6. juni var en merkedag ved UiO: for første gang i Norge ble en jusseksamen avholdt hvor studentene kunne bruke Lovdata Pro.

- Les: Heldigital eksamen for første gang

I en påfølgende spørreundersøkelse blant studentene på emnet, JUS1111, var svarene neste utelukkende positive. Av de som svarte oppga hele 92 % at Lovdata Pro var enkelt å bruke under eksamen, og videre at tilgjengeligheten til rettskildene var god. Og selv om det var tillatt å ta med et trykket eksemplar av lovsamlingen, valgte de aller fleste å ikke å gjøre det.

Se en foreløpig oppsummering av undersøkelsen (pdf)


Rett fra eksamenssalen: vi spurte noen tilfeldige studenter som nettopp hadde avlagt eksamen med digitale hjelpemidler om hva de syntes, se videoen under:


De som har brukt lovsamling før

JUS1111 er det første emnet i jusstudiet, dermed er det stort sett "nye" jusstudenter som avlegger emnet. Men blant kandidatene var også studenter som gjentok emnet, og derfor hadde erfaring fra eksamen med lovsamling og domsamling. Gjentaksstudenter som svarte på undersøkelsen var også positive. I en kommentar sies blant annet det følgende:

"Overraskende mye bedre. Jeg var redd for å gå meg vill og få lite skjermplass, men det ble ikke noe problem." 

Etter planen skal Lovdata Pro være i bruk på alle emner i jusstudiet til høsten 2019

- Les: Nå får jusstudentene bruke Lovdata på eksamen (rett24.no)

Publisert 25. juni 2018 12:21 - Sist endret 25. juni 2018 12:24