Norge mot Narunia i rettssalen

Fantasilandet Narunia går til væpnet angrep på et norsk marineskip i naruniansk farvann. Norge reagerer med å ødelegge en viktig oljeplattform, og dermed er en konflikt i gang. Konflikten havner i en internasjonal domstol hvor begge land hevder at skylden ligger hos den andre. Denne imaginære situasjonen er tema for den nye obligatoriske prosedyreøvelsen for jusstudenter.

Synne Johansen og Carsten Ekholt skal representere den saksøkte - Norge - i prosedyreøvelsen   

For første gang i år skal 200 jusstudenter delta på prosedyreøvelse som en obligatorisk del av undervisningen. De skal øve seg på saksforberedelse, presentasjon og argumentasjon i en rettsak i folkerett.  Oppgaven er å prosedere for en internasjonal domstol, hvor dommeren er kursleder og studentene skal representere hhv Norge og Narunia. Prosedyreøvelsen er initiert av professor Malcolm Langford.

 –  Vi startet med en pilot i fjor, og selv om studentene var litt nervøse til å begynne med, ble konklusjonen veldig positiv. Prosedyreøvelse er en fin måte lære på – studentene må   sette seg i saken og i lovverket på forhånd, de må bygge opp sin prosedyre og være klare til å svare på dommerens spørsmål. De har 7,5 minutter til rådighet – forteller Langford. 

En ny måte å øve seg i juridisk argumentasjon

Øvelsen simulerer en situasjon som ligner på «real life». En god jurist må kunne argumentere uansett hvilken type arbeid det gjelder.

 –  Argumentasjon og formidling er noe av det viktigste instrumentene for jurister. For noen år siden møtte jeg en student i siste året av studiet. Hun fortalte at hun aldri har åpent munnen i undervisningsopplegget, aldri stått fram og formidlet sine synspunkter i plenum. Man kommer ikke utenom muntlige framføringer, enten i en rettsak eller i et møte med en klient. Jeg synes at prosedyreøvelse er en god trening, ikke bare i å snakke for seg, men også reagere på motargumenter.

Noen jusstudenter er kjent med internasjonale prosedyrekonkurranser, men slike øvelser har ikke vært del av obligatoriske undervisningen. Hvor kom idéen fra?

 –  På universitetet i Australia hvor jeg studerte er prosedyre en vanlig del av undervisningen. Jeg tenkte å prøve det ut i Norge, og det ser ut til at øvelsen engasjerer og motiverer studentene. De synes rett og slett at dette er gøy. Og det skaper lærelyst og gir gode resultater – avslutter en fornøyd initiativtaker.

Les om prosedyreøvelsen og se prosedyreoppgaven

Av Eva Dobos
Publisert 19. apr. 2018 11:28 - Sist endret 17. des. 2018 13:00