Jusstudentenes gjentak av eksamen bekymrer

Rektorene ved Universitetene i Tromsø, Bergen og Oslo uttrykker sin bekymring over ressursbruken som følger av jusstudentenes gjentak av eksamener.

I et brev de tre rektorene har skrevet i fellesskap til de tre dekanene ved de respektive juridiske fakultetene uttrykker de en bekymring over både enhetenes ressursbruk - også i et samfunnsøkonomisk bilde.

Studiedekanene deler bekymringen

I en felles uttalelse fra studiedekanene ved de tre fakultetene i Tromsø, Bergen og Oslo gir de uttrykk for at de deler rektorenes bekymring.

Studiedekanene ved de tre fakultetene er i dialog med hverandre for å følge opp brevet fra rektorene. I fellesskap skal de se på flere mulige tiltak som kan bidra til å redusere jusstudentenes gjentak av eksamen. Blant de tiltak som nevnes er et større mangfold av prøvingsformer (kombinasjoner av semesteroppgave/mappeevaluering og skoleeksamen), endring fra karakterer til bestått/ikke bestått og ytterligere begrensninger på antallet gjentak for den enkelte student, i tillegg til regulering av når gjentak kan skje - i form av såkalt emnesperre.

Karakterpresset må ned

Studiedekanene peker og på at blant annet arbeidet med å redusere karakterpresset er en felles utfordringer som best løses i samarbeid mellom de tre lærestedene, studentene og arbeidsgiverne.

 

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 9. mai 2018 15:42 - Sist endret 9. mai 2018 16:58