Mulig streik ved UiO og eksamensavvikling

Det er varslet at det kan bli streik i statlig sektor fra og med 24. mai.

Det er varslet at det kan bli streik i statlig sektor fra og med 24. mai. Universitetet i Oslo er en av institusjonene som vil bli rammet av dette. Dersom det blir streik fra 24. mai vil eksamener inntil videre gå som normalt. Noen forsinkelser vil imidlertid kunne oppstå på eksamensdagen.

Ved en eventuell opptrapping av streiken kan dette endre seg. I så fall vil de som rammes bli varslet om dette. Studenter bes følge med på program- og emnesider.  Du skal møte til eksamen, så sant du ikke får annen beskjed.

http://www.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2018/mulig-streik.html

Publisert 23. mai 2018 15:48 - Sist endret 23. mai 2018 15:49