Inger Johanne Sand æresdoktor ved Københavns Universitet

Professor Inger Johanne Sand ble nylig kreert til sitt tredje æresdoktorat ved Københavns universitet. Hun er fra før æresdoktor ved universitetene i Åbo og Göteborg.

Inger Johanne Sand i Aulaen

Inger Johanne Sand under konferansen Law and Society in the 21st Century i 2015.

I begrunnelsen fra Københavns universitet omtales Sand om en formidabel forsker, og en verdsatt samarbeidspartner, som har levert nyskapende forskning innenfor offentligrettslige forskningstemaer.

- Vi er svært stolte av at Inger Johanne Sand er utnevnt til æresdoktor ved et utenlandsk universitet for tredje gang. I tillegg til at dette er en vel fortjent anerkjennelse av en svært dyktig forsker, er det også en bekreftelse på at vårt fakultet har forskere som holder høy internasjonal kvalitet, sier dekan Dag Michalsen i en kommenar. Han uttrykker også et håp om at æresdoktoratet skal inspirere andre forskere til å knytte kontakt med utenlandske forskningsmiljøer.

Inger Johanne Sand er instituttleder ved Institutt for offentlig rett, og professor i rettsvitenskap ved instituttet siden 2002.

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 22. nov. 2018 10:29 - Sist endret 27. nov. 2018 22:01