Nominer kandidater til fakultetsstyret

Representanter og varaer for teknisk-administrative og midlertidig vitenskapelig ansatte skal snart velges. Men først må kandidater nomineres.

Følgende skal velges:

  • 1 representant for midlertidig vitenskapelige med 2 rangerte varaer
  • Suppleringsvalg på 2 rangerte varaer for teknisk-administrative
  • 1 studentrepresentant med 2 rangerte varaer (velges av studentene)

Representantene skal sitte for perioden 1. januar - 31. desember 2019.

Frist for å nominere kandidater er 7. desember til representant for midlertidig vitenskapelige med 2 rangerte varaer. 
Valgene for studenter og teknisk-administrative  holdes 12. - 19. november.

Hvem kan velges?

Representantene skal nomineres og velges blant gruppene de tilhører. Ledere kan ikke velges som representant for teknisk-administrative.

Ønsker du å nominere en (eller flere) kandidat(er), gjør du dette skriftlig. Kandidatforslaget må være underskrevet, med minst like mange underskrifter som det antall kandidater som er foreslått. Inneholder et forslag én kandidat er det altså tilstrekkelig med én underskrift.

Har du stemmerett har du forslagsrett. Les mer i valgreglementet §§ 5-10.

Forslag til kandidater sendes til valgstyrets sekretær Eirik Haakstad, eirik.haakstad@jus.uio.no, senest 1. november 2018.

Hva gjør fakultetsstyret?

Fakultetsstyret vedtar overordnete mål, prinsipper og prioriteringer for fakultetet. Der vedtas også årsplaner og budsjett.

Se nettsider for fakultetsstyret

Andre relevante nettsider

Les mer om fakultetsstyrets oppgaver

Valgreglementet

Publisert 15. okt. 2018 11:47 - Sist endret 7. mai 2019 09:59