Skal forske på rettslige problemstillinger knyttet til robotteknologi

Prosjektet VIROS – Vulnerability in the Robot Society – skal belyse  rettslige og teknologiske problemstillinger knyttet til sikkerhet og personvern i robotteknologi.  

Prosjektet er sikret femårig finansiering fra Forskningsrådet.

Tobias Mahler med robot

Personvern og sikkerhet er noen av de viktigste juridiske spørsmålene ved robotteknologi - forteller professor Tobias Mahler. 

Foto: Eduard Fosch Villaronga

Spørsmålet om regulering av roboter er blitt svært aktuelt etter at flere store statlige sektorer - deriblant helse og skole - har tatt dem i bruk. Robotteknologi gir uendelige muligheter som ifølge EU-parlamentet fører oss til en ny industriell revolusjon. Men til tross for at det ble skrevet en god del bøker om temaet, er lovgivningen fortsatt under utvikling.

Smarte Roboter

En smart robot er et system av kunstig intelligens som kan tilegne seg og videreutvikle kunnskap.  Smarte roboter kan samarbeide med og lære av mennesker. 

Juridisk fakultet tilbyr kurs i Robot Regulation på master-nivå.

Behov for nye regler for roboter  

Prosjektet VIROS har sitt utspring i Senter for rettsinformatikk hvor forskningsaktivitetene fokuserer på møtet mellom juss og teknologi. Samarbeidspartnere i VIROS-prosjektet er akademiske institusjoner, samt andre aktører som vil bli berørt av robot-teknologi: norsk offentlig sektor, forbrukere, produsenter av roboter og internasjonale eksperter innenfor robotteknologi. Hva er de viktigste juridiske spørsmålene knyttet til roboter, spør vi professor Tobias Mahler. 

- Det er en rekke juridiske og teknologiske spørsmål som ennå er ubesvart. Vi skal se på hvordan mennesker interagerer med roboter, og hvilke konsekvenser dette har  for personvern og sikkerhet. Når du snakker med en robot, tar den imot lyd eller bilde; for eksempel knyttet til helsedata. Hva skjer så med bildene? Hvem er ansvarlig for personopplysninger som roboten har i sitt minne? Lovgivningen på dette området er uferdig, og vi har som mål å bidra til utviklingen av den.    

Samarbeid på tvers av instituttgrensene

VIROS har fått tildelt nesten 25 millioner kr, fordelt mellom juridisk og teknisk forskning (ved Institutt for informatikk) i en periode på 5 år. Beløpet er den største tildelingen fra NFR i denne søkergruppen. Konseptet i søknaden ble utarbeidet av prosjektleder professor Lee Bygrave og nestleder professor Tobias Mahler. De ønsket å bryte opp instituttgrensene og involvere kolleger fra de andre instituttene i prosjektet.    

- Vi mener at den beste måten å belyse ulike sider av robotteknologi er å samarbeide med andre fagfolk og lære mest mulig av hverandre. Senter for rettsinformatikk administrerer prosjektet, og samarbeider tett med forskere fra Institutt for offentlig rett, Institutt for kriminologi og rettssosiologi og Institutt for informatikk. De eksterne aktørene – norsk offentlig sektor, forbrukere, internasjonale robotselsksaper - har rådgivningsfunksjon og vi er interessert i å lytte til deres synspunkter – avslutter Mahler.     

Av Eva Dobos
Publisert 8. nov. 2018 14:31 - Sist endret 9. nov. 2018 10:04