Avtale om forskningsfinansiering

Statens vegvesen, Bane Nor og Nye Veier AS har inngått en samarbeidsavtale med Det juridiske fakultet (UiO) om finansiering av forskningsprosjekter.  

Bildet kan inneholde: begivenhet, samtale.

 Høytidelig signering av samarbeidsavtelanen. Foto: UiO/Eva Dobos 

Avdelingsdirketør Jane Bordal fra Statens vegvesen, planforvaltningssjef Ragnhild Lien fra Bane Nor og dekan Dag Michalsen signerte samarbeidsavtalen i høytidelige rammer i det gamle Kollegieværelset 18. desember.

- Avtalen gir midler til dyptgående forskning på viktige og sentrale rettsområder i skjæringspunktet mellom privatrett og offentlig rett. Det vil styrke både det privatrettslige og det offentligrettslige miljøet, samtidig som det vil styrke samarbeidet på tvers - sier John Asland, instituttleder ved IfP.

Samarbeidspartnerne skal i 5 år samfinansiere fakultetets forskningsprosjekter innen plan og ekspropriasjonsrett.  Asland forteller at Naturresursgruppen, dekanen og samarbeidspartnerne har gjort en stor innsats for å få dette vel i havn.

Av Eva Dobos
Publisert 19. des. 2019 16:40 - Sist endret 20. des. 2019 10:48