Skal bidra til å utvikle jusstudiet

Dekan Dag Michalsen er både fornøyd og entusiastisk etter første møte i arbeidslivspanelet for master i rettsvitenskap. Panelet skal gi råd om utdanningen og krav til kandidatenes kompetanse og ferdigheter.

Fra venstre: Dag Michalsen, Haakon Hertzberg, Miriam Schei, Mads Baardseth (bak), Aina Ertzeid, Simen Gundersen (bak), Johanne Maria Rohde Larsen, Nadia Christina Hall, Marianne Vollan, Stephan L. Jervell og Erling Hjelmeng

– Jeg må innrømme at jeg var spent i forkant av møtet, men synes at panelet møtte våre forventninger og vel så det. Det første møtet var først og fremst et møte der vi skulle bli kjent med hverandre, og hvor fakultetets skulle presentere sitt arbeid med å utvikle jusstudiet. Allikevel kom det flere gode og poengterte innspill til temaer som vi skal utdype sammen med panelet i senere møter, forteller dekan Dag Michalsen.

Panel av praktikere

Panelet består av praktikere med bred erfaring fra yrkeslivet, som skal bidra til å sikre at fakultetet utdanner jurister med relevante kunnskaper og ferdigheter. Målet er at arbeidsgiverne får kandidater av høyeste kvalitet, og at kandidatene er godt rustet og har gode muligheter i arbeidsmarkedet.

Arbeidslivs- panelets anbefalinger vil også bli tatt inn i den strategiske planleggingen av studieprogrammet i rettsvitenskap.
(fra mandatet til arbeidslivspanelet)

Panelet består av

  • Miriam Schei, kommuneadvokat Sandefjord kommune
  • Stephan L. Jervell, advokat Wiersholm AS
  • Haakon Hertzberg, Seksjonssjef NAV
  • Aina Ertzeid, statsadvokat
  • Marianne Vollan, førstelagmann Borgarting lagmannsrett
  • Nadia Christina Hall, advokat Elden DA

Representanter for studentene og fakultetet deltok også i møtet.

Setter pris på å få bidra

Aina Ertzeid
Statsadvokat Aina Ertzeid

– Jeg synes det er flott at fakultetet har opprettet et slikt panel, og jeg setter pris på å få lov til å bidra med innspill. Det man lærer på studiet, former ens grunnforståelse av faget og er fundamentet for senere kunnskap og ferdigheter, sier statsadvokat Aina Ertzeid.

Hennes inntrykk etter det første møtet er at det pågår mye godt arbeid med å utvikle studiet, og at det virker som fakultetet er villig til å utfordre den tradisjonelle og litt ensformige forelesnings- og lesesalsbaserte studiehverdagen.

– Det virker som det er enighet i panelet om viktigheten av gode grunnkunnskaper i metode og kjernefag, men at det også er behov for å variere undervisningsmetodene for å skape en mer aktiv forståelse av reglene og hvordan de anvendes i virkeligheten. Flere nevnte også behovet for mer opplæring i muntlig fremstilling, avslutter hun.

 

Publisert 18. mars 2019 13:24 - Sist endret 25. mars 2019 08:44