Ragnhild Hennum valgt til ny dekan ved Det juridiske fakultet

Med 76,6% av stemmene ble Ragnhild Hennum og hennes prodekaner Tarjei Bekkedal (studier) og Vibeke Blaker Strand (forskning) valgt for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2023.

Dekanvalget er det første i fakultetets historie med mer enn én kandidat.

Professor Ragnhild Hennum er valgt som dekan ved Det juridiske fakultet for perioden 2020-2023

Stemmefordeling

Ragnhild Hennum

 • Studenter: 67,35 prosent (392 stemmer)
 • Vitenskapelig ansatte: 74,40 prosent (125 stemmer)
 • Teknisk/administrativt ansatte: 92,31 prosent (72 stemmer)

Totalt: 76,58 prosent av de vektede stemmene

Trine-Lise Wilhelmsen

 • Studenter: 32,65 prosent (190 stemmer)
 • Vitenskapelig ansatte: 25,60 prosent (43 stemmer)
 • Teknisk/administrativt ansatte: 7,69 prosent (6 stemmer)

Totalt: 23,42 prosent av de vektede stemmene

Blanke og avviste stemmer

Det ble avgitt 8 blanke stemmer og valgstyret avviste 23 stemmer fra velgere som ikke oppfylte kravene til å avgi stemme. 2 stemmer ble godkjent fra velgere som ikke var i manntallet, men oppfylte kravene til å avgi stemme på stemmetidspunktet.

Valgoppslutning

 • Vitenskapelig ansatte: 168 av 215 personer i manntallet har stemt (78.14 %)
 • Teknisk/administrativt ansatte: 78 av 90 personer i manntallet har stemt (86.67 %)
 • Studenter: 590 av 3829 personer i manntallet har stemt (15.41 %)

Stemmerettsgrupper og stemmevekt

Ihht. valgreglementets § 6 er velgerne delt inn i disse stemmerettsgruppene som utgjør egne opptellingskategorier ved valg til styringsorganer:

 1. fast vitenskapelig tilsatte
 2. midlertidig vitenskapelig tilsatte
 3. teknisk og administrative tilsatte
 4. studenter

Ihht valgreglementets § 18 (10) telles stemmene særskilt i tre grupper, og vektes slik:

 • fast og midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger: 53 %
 • teknisk og administrativt tilsatte: 22 %
 • studenter: 25 %

Kandidater og valgprogram

Av Valgstyret, Det juridiske fakultet v/Eirik Haakstad, sekretær
Publisert 25. okt. 2019 09:33 - Sist endret 25. okt. 2019 11:03