Første dekanvalgkamp på jus

Fire dager før fristen går ut for å melde kandidater til vervene som dekan, studie- og forskningsdekan går ut har to dekanteam offentliggjort sin plattform.

Så langt det har vært mulig å fastslå er dette første gang mer enn ett dekanteam stiller til valg ved fakultetet.

Skjermdump av dekanvalgsiden

Hennum vs Wilhelmsen

De to alternativene som foreligger er ett dekanteam ledet av professor Ragnhild Hennum, og ett ledet av professor Trine-Lise Wilhelmsen.

Valgplattform og presentasjon av kandidatene ligger på fakultetets valgsider.

 

Tidsplan for dekanvalget 2019

 

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 11. sep. 2019 16:52 - Sist endret 16. sep. 2019 08:21