Bedre læring i Domus Juridica

Fra og med studiestart 2020 kan vi endelig ta i bruk nye Domus Juridica. Utforming og utstyr i bygget vil gi et stort løft for studentens læringsmiljø, sier studiedekan Erling Hjelmeng.

Illustrasjonsbilde av et kursrom, laget av arktitekt

Slik kan det se ut i et undervisningsrom i nye Domus Juridica (illustrasjonsbilde fra MAD Arkitekter)

- Skal vi få faglig dialog, samarbeid og diskusjon mellom studentene må vi legge til rette for det, sier studiedekan Erling Hjelmeng. Han snakker om nybygget Domus Juridica (DJ) og undervisningsmulighetene der. Bygget skal åpnes for undervisning fra semesterstart 2020. Da vil endelig alle studentene samles i et bygg, sammen med alle servicetjenester og bibliotek.

Erling gleder seg, han ser frem til nye muligheter for studentenes læring og læringsmiljø. Han snakker om mer studentaktiv undervisning, lokaler som tilrettelegger for samhandling og fremtidens jusutdanning. Men hva eksakt kan studentene vente seg?

Studentenes møteplass

Studiedekan Erling Hjelmeng
Studiedekan Erling Hjelmeng (foto: Egil Jahren/UiO)

- De gamle byggene våre var laget i en tid da man hadde et annet syn på undervisning, og dermed ble det mange auditorier og lesesaler, sier Erling.- Det finnes få fleksible rom og møteplasser for studentene, bare en og annen benk eller vinduskarm, kanskje kantina. Domus Nova har hjulpet litt, men i kursrommene sitter fortsatt studentene på rekke i et "bussoppsett".

Da fakultetet skulle medvirke til å utforme Domus Juridica kom en mulighet til å gjøre ting annerledes. Resultatet ble mange mingle- og møteplasser, flere kollokvierom og "kollokviesofaer" og undervisningsrom som kan tilpasses ulike undervisningsformer. Mange av dem får "hestesko-oppsett" som standard. Det vil gi mer av det Erling kaller nær-lærer-undervisning.

- Vi ønsker mer undervisning av typen som gir studenten mulighet til å være mer aktiv både i klasserommet og utenfor, forteller Erling. - De nye lokalene tilrettelegger for "flipped classrom", og kan brukes til mer enn bare enveis forelesning.

Men kanskje like viktig, mener Erling, er at bygget vil samle alle studentene under samme tak. Han har tro på at dette vil være et stort løft for studentenes sosiale miljø.

Arena for nye typer undervisning

Når Erling snakker om nybygget på Tullinløkka, snakker han også mye om erfaringsbasert læring. Det innebærer at studenten lærer gjennom å gjøre, for eksempel ved å jobbe med caser, rollespill og simuleringer eller ved å jobbe "i felten", slik man gjør i Juss-Buss.

- Med erfaringsbasert læring vil du prosessere det du leser, ikke bare absorbere, forklarer Erling. - Du må ta teorien i bruk i virkelighetsnære øvingssituasjoner, eventuelt gjennom reelle oppdrag fra arbeidslivet. Når du jobber slik, forstår du teorien og husker den bedre, det blir en dypere læring.

Erfaringsbasert læring ved JUS

Fakultetet har et eget utviklingssenter for erfaringsbasert læring, etablert i 2018. Studiedekan Erling Hjelmeng er en av lederne ved senteret. Les mer:

CELL - Centre on Experiential Legal Learning.

Denne typen undervisning er ikke ny ved fakultetet, et eksempel er Sverre Blandhols emne JUS5070 - Forhandlinger. Men med Domus Juridica er fakultetet mye bedre utrustet for å gjennomføre studentaktiv undervisning. Her blir det for eksempel enkelt for studentene å gå ut av klasserommet og finne seg egnet sted for gruppearbeid.

- Jeg synes jeg studerte på en konservativ måte i min egen studietid, forteller Erling. - Det ble mye lesing på lesesalen på egen hånd. Men så ble jeg vitenskapelig assistent. Da fikk jeg tilhørighet til et faglig miljø sammen med en gjeng studenter, med et møtested der vi kunne diskutere, dele kunnskap og lære av hverandre. Jeg fikk enormt utbytte av dette. Sånn synes jeg alle burde ha muligheten til å få det, og jeg har tro på at vi kan få det til i Domus Juridica.

Les fakta om Domus Juridica under illustrasjonen

 

Utsnitt av en plantegning, viser et kollokvierom
Vi får mange flere kollokvierom i Domus Juridica (utkast til plantegning fra Entra).

State of the Art

Domus Juridica blir beskrevet som et nytt kraftsenter for juridisk læring, med samling av studenttjenester, utforming som støtter opp under læring og det beste av teknisk utstyr. Her har du noen utvalgte fakta om bygget:

 • 23 undervisningslokaler: hvorav 2 kursrom med PC'er og 2 større auditorier. Opptaksmuligheter i alle rom, trådløs tilkobling til skjerm fra laptop, brett eller mobil (både for underviser og student). Lyd- og lysutstyr er av toppklasse.
  • 41 kollokvierom og kollokviesofaer.
  • Alle kollokvierom har skjerm og videokonferansemuligheter, med mulighet for å koble seg på med eget utstyr. Selvbetjeningsløsning for å finne ledig kollokvierom (m.m.)
  • Kollokviesofaene har ikke kamera eller fast PC, men en (berørings)skjerm man kan koble seg på med eget utstyr.
  • Biblioteket, Infosenteret og Juriteket vil samles i 2. etasje
  • Kantine og sosiale soner i 1. etasje
  • 900 lesesalsplasser, 250 sitteplasser i kantine, 100 sitteplasser rundt atriet i bygget. Totalt 2500-3000 tilgjengelige sitteplasser for studenter i bygget.
  • Sykkelgarasje i kjelleren
  • Bygget skal huse både studenter og ansatte. Følgende enheter skal ha kontorer her:
   • Institutt for kriminologi og rettssosiologi
   • Norsk senter for menneskerettigheter
   • PluriCourts
   • Juridisk bibliotek
   • JSU - Juridisk studentutvalg
   • Infosenteret og Juriteket
   • Fakultetsadministrasjonen
  Av Egil Jahren
  Publisert 3. sep. 2019 15:37 - Sist endret 3. sep. 2019 16:27