Studentene sentrale i arbeidet med nye etiske retningslinjer

De tre juridiske fakultetene lanserte nylig etiske retningslinjer for studenter og studentorganisasjoner med studentene selv som en viktig drivkraft.

Håvard Holm, Karl Harald Søvig, Merete Smith, Fredrik Agdestein, Dag Michalsen og Lena Bendiksen.

Tre juridiske fakulteter, studentorganisasjonene, Norges Juristforbund og Advokatforeningen står samlet bak de etiske retningslinjene.

I sin tale ved lanseringen 14. februar, fremhevet dekan Dag Michalsen studentenes innsats i utarbeidelsen av felles etiske retningslinjer for studenter og studentorganisasjoner ved de juridiske fakultetene i Tromsø, Bergen og Oslo.

Fredrikt Agdestein, formann i Juristforeningen 2019
- Vi får retningslinjer som ikke bare er gode i seg selv, men som også bevisstgjør, sa Fredrik Agdestein, formann i Juristforeningen.

#metoo som bakteppe

– Bakteppet for retnlingslinjene er ikke særlig hyggelig, innledet Michalsen med henvisning til #metookampanjen i 2017 og avisoppslag om studenter som var utsatt for uønskede hendelser utenfor studiestedet.

– Disse hendelsene gjorde det tydelig at vi var nødt til å ta grep, og jurister griper da gjerne til reglene, sa dekanen. Han fortsatte med å fortelle hvordan prosessen startet med å invitere studentforeningene til å være med å utarbeide det som nå foreligger som etiske retningslinjer, og understreket betydningen av at studentene selv har vært en drivkraft i arbeidet.

Studentene skal ha det bra

– Fakultetene ønsker at studentene skal ha kontakt med oververdenen, men vi ønsker å vite at de har det bra så lenge de er studenter hos oss, understreket Michalsen og siterte fra formålet med retningslinjene.

Formålet med retningslinjene er å forebygge og forhindre alle former for diskriminering, trakassering; herunder seksuell trakassering, mobbing, uønskede eller ubehagelige hendelser blant studenter. Retningslinjene skal særlig forhindre maktmisbruk og utnyttelse av studenters sårbarhet i ulike relasjoner.

Retningslinjene signert av Fredrik Agdestein (Juristforeningen), Karl Harald Søvig (UiB), Lena Bendiksen (UiT), Dag Michalsen (UiO), Merete Smith (Advokatforeningen), Håvard Holm (Juristforbundet)

 

 

 

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 18. feb. 2019 13:39 - Sist endret 18. feb. 2019 14:14