Domus Juridica blir et lyst og fargerikt bygg

Det nye bygget Domus Juridica får en lys og lett interiørpalett med utstrakt bruk av gode historiske farger. Farger og materialer i overflater spiller på tradisjon og vyer for fremtiden, ifølge interiørarkitekt Monicka Heck fra IARK.

Bygget skal tas i bruk gradvis men for fullt ved årsskriftet, og nylig var fakultetsadministrasjonen på befaring i nybygget. Flere bet seg da merke i de lyse veggene og den generelt nedtonede bruken av farger i bygget så langt.

Heck bekrefter at dette er et bevisst valg, for å skape et lyst og fleksibelt bygg hvor farger aktivt og planmessig vil bli brukt i løst inventar og i gulv, samt i trematerialer og kunst.  

Fargerike møbler

- Domus Juridica vil i de store flatene oppleves som lyst og harmonisk. Dette kommer til å bli et fargerikt og spennende bygg å være i for både ansatte og studenter. Fargeeffekten får vi i den løse innredningen, i tekstiler og overflater. Vi har valgt å jobbe med en fargepalett hvor vi har tatt utgangspunkt i både fortiden og fremtiden for fakultetet og juristutdannelsen. Vi synes det er utrolig spennende når vi får en rød tråd mellom historien og fremtiden. Derfor har vi hentet mye inspirasjon fra de ærverdige gamle byggene til universitetet i Oslo, forteller interiørarkitekten.   

En historisk fargepalett

- Vi har valgt farger fra paletter vi opplever som historiske, som de grønne ærverdige fargene, de røde trygge og de blå. Disse fargepalettene har hovedsetet i prosjektet, men vi har også tatt inn oransje i deler av innredningen.

Fargepalett Domus Juridica
Interiørarkitekt Monica Heck presenterte fargepaletten for møbler og løst inventar som skal inn i nybygget for fakultetsadministrasjonen før påske. Copyright: UiO.

Underdirektør Oddrun Rangsæter synes det er flott at man ser til historien og de gamle byggene når det løse interiøret i fakultetets nye bygg planlegges. 

- Det blir spennende å se de historiske fargene tatt i bruk i møbler og interiør, og se hvordan disse former totalinntrykket av rommene og bygget som helhet. Jeg tror dette blir veldig bra. Samtidig er det svært viktig at materialene og overflatene er lett å vedlikeholde og holde rene, og at de holder seg fine over tid. Det er betryggende å se hvor grundig dette er vurdert, oppsummerer hun. 

Farger som guide i nybygget 

Fargene som er valgt skal brukes planmessig for å skape gode rom og arbeidsmiljøer til ulik bruk. I tillegg brukes farger for å guide brukerne til ulike brukssoner i bygget, forteller Heck.

- De fargene og materialene som vi har valgt å ta med fra den gamle arkitekturen har vi valgt å bruke både i innredningen og i måten vi ønsker å veilede brukere, slik at møterom for eksempel får mørkerøde stoler, mens kollokvierom får flere farger. Det er for å vise studentene og ansatte hvilke rom man kan bruke til hva. 

Bred involvering

Det har vært en rekke brukergrupper involvert i forbindelse med løsningene som er valgt i de forskjellige sonene i bygget. Alt av møbler og løst inventar i nybygget er UiOs leveranse, og Monica Heck har vært konsulent i dette arbeidet.

Interiørarkitekt Monica Heck
Interiørarkitekt Monica Heck. Copyright: UiO.

Interiørarkitekten har hatt flere møter hvor hun har jobbet med arkitekter fra MAD, Eiendomsavdelingen, ansatte og brukere av nybygget om romplaner og faste løsninger i bygget. Det har vært en egen interiørgruppe som har jobbet med farger og overflater opp mot byggets helhetsplan. Alle beslutninger er forankret hos prosjektets styringsgruppe ved UiO, for å sikre at leveransene møter UiOs forventninger og behov. 

Åpent, lyst og lett 

I takene i ankomstarealene brukes spilehimling i lys ask. Veggene holdes gjennomgående i en varm hvittone i hele bygget, men rød murstein brukes også noen steder som kontrast, og skal blant annet brukes som bakgrunn for kunst. I hvilerom og i rom for tro og tanke brukes farger som gir avkobling og ro. 

I følge Heck vil gulvarealene i fellesarealer og minglearealer fremstå som åpne, lyse og lette for publikum, ansatte og studenter. Gulvet i fellesarealet hvor man ankommer er lagt i en lys terrasso, som har farger som plukkes opp av innredningen og løst inventar. Her blir det et spennende samspill mellom de store flatene og det løse inventaret, forteller Heck.

Terrasso er knust marmor i ulike farger, blandet i sement. Dette er et slitesterkt og vedlikeholdsvennlig gulv som varer i mange generasjoner. 

- Hvilke andre typer gulvmateriale vil bli brukt i bygget? 

- I prosjektet bruker vi både terrasso, linoleum og tepper. Disse har farger som spiller på lag men som også gir kontraster. Fakultetsadministrasjonen får eksempelvis et grønt gulvteppe på gulvet som møter dagens standarder i forhold til renhold og allergivennlighet. Grønn linoleum brukes på cellekontorer. Den løse innredningen, som for eksempel arbeidsbord, har en varm lys fargetone nær hvitt, og er i laminat som er lett å holde ren.  

Gjenbruk av møbler

Fakultetsadministrasjonen er allerede orientert om at man får velge mellom to typer stoler (standard samt Capisco) i fargene rødt eller grønt. Det kjøpes også inn et antall tilvalgs-stoler til fri bruk. Gjenbruk av kontorstoler som er i bruk i dag kan også bli et alternativ. 

- Universitetet har mange bygg. Vi har jobbet sammen med eiendomsavdelingen ved UiO for å se på gjenbruk i bygget, og vi har møbler det kan bli aktuelt å gjenbruke i sosiale mingle-arealer, på lesesalsplasser og i undervisningsrom. Vi ser også at etterspørselen fra andre steder ved UiO er stor, og allerede nå er mye av dagens møbler i byggene vi flytter fra tiltenkt andre steder. 

- Hvordan kan materialvalget bidra til lyddemping i kontorlandskap? 

- I arbeidsarealene har vi anbefalt at man går for ullteppe for de åpne områdene. Vi anbefaler også at man jobber med akustisk demping i forbindelse med arbeidsbordet, slik at man har støyskjerming tilknyttet arbeidsplassen som har en A-absorbent, det er den beste absorbenten man kan benytte til arbeidsbordet. Vi ha sett på sammen med møbel-leverandør og fysioterapeut hvor høye skjermene skal være, og hvor mye lydabsorbering de skal ha. 

Harmoni og bestandighet 

- Hva synes du selv om valgene som er tatt rundt farger og overflater?

- Når det gjelder de valgene som er gjort for prosjektet så opplever vi som har jobbet med dette at det er en klang, det er en harmoni gjennom prosjektet. Det har vært en god dialog med arkitekt, og vi har jobbet tett med brukere og eiendomsavdelingen for å sikre oss at vi treffer med materialbruken i forhold til forventning og i forhold til behov. Det som er viktig for oss er at man velger bestandige overflater og gode ergonomiske løsninger som gjør at bygget har en innredning som kan leve i mange år. Det er jo miljømessig en riktig tankegang å ha.

Av Jorunn Kanestrøm 
Publisert 13. mai 2019 11:00 - Sist endret 13. mai 2019 11:19