Hans Petter Graver æresdoktor i Uppsala

Hans Petter Graver er utnevnt til æresdoktor ved Uppsala universitet.

I utnevnelsen fremheves hans bidrag til å fordype og nyansere vanskelige rettslige spørsmål.

Bilde av Hans Petter Graver

Formidlingsprisen 2020 til Hans Petter Graver. Foto: Anders Lien

I begrunnelsen sies det og: «Hans framstående rättsvetenskapliga forskargärning omfattar ett stort antal verk inom offentlig rätt i vid mening och i rättsteori och han har gjort betydande insatser för rättsvetenskapen i stort.»

Graver er professor ved Institutt for privatrett, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi og var dekan ved Det juridiske fakultet i 2008-2015. Han er æresdoktor ved universitetene i Helsingfors (2010) og i Heidelberg (2017).

– Fakultetet er svært stolt over denne utnevnelsen. Hans Petter Gravers forskning og akademisk virksomhet er omfattende, og har stor betydning i inn- og utland. Hans seneste prosjekt om domstoler i autoritære samfunn er som vi alle vet høyaktuell. Herved mine beste gratulasjoner, sier dekan Dag Michalsen.     

Æresdoktorkreeringen vil finne sted i Uppsala i Universitetshuset den 31. januar 2020.  

Kunngjøringen fra Uppsala Universitet.

Av Eva Dobos/Steinar Hafto Myre
Publisert 17. okt. 2019 14:27 - Sist endret 24. juni 2020 12:30