Åpning av prosjektet Judges under Stress

Startskuddet for prosjektet Judges under Stress gikk 15. mai. Prosjektet ble offisielt åpnet av dekan Dag Michalsen, etterfulgt av en kort presentasjon av bakgrunnen og målsettinger av forskningen.     

 

Prosjektdeltaker Magdalena Konopacka viser bilder fra hjembyen Gdansk, Polen. Foto: Lukasz Bojarksi 

Markering av prosjektstart bør være regelmessig i fakultetets fagmiljøer

- Oppstartmøte er en viktig markering, og er et eksempel til etterfølgelse. Prosjekter av denne størrelsen bør få oppmerksomhet både internt ved instituttene, men også i andre miljøer, sier Michalsen.

Resultatet vil bli brukt i undervisningen    

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, og temaet føyer seg til rekken av forskningsprosjekter om dommere som arbeider under autoritære regimer. Forløperen av Judges under Stress - som skal undersøke dommernes situasjon i Sentral-Europa under kommunismen – var prosjektet om høyesterettsdommerne under tysk okkupasjon i Norge.    

- Det er svært viktig å belyse dommernes og rettsstatens situasjon i ikke-demokratiske regimer. Ikke bare for å skaffe teoretisk kunnskap om tidsepoker da dommerne måtte utføre sitt arbeid under politisk / ideologisk press, men også for å inkludere slike situasjoner i utdanningen, forteller prosjektleder Hans Petter Graver.  

Skal analysere historien og belyse samtiden  

Forskere som deltar i prosjektet kommer fra tidligere Østblokk-landene Polen, Slovakia, Ungarn og Romania. De skal samarbeide om å beskrive den historiske fortiden og analysere nåtids-situasjonen i landene som har tilbakelagt mange tiår under totalitære regimer.

 

Av Eva Dobos
Publisert 20. mai 2019 09:00 - Sist endret 27. mai 2019 10:49