Første lovlab for jusstudenter

Du har lært å tolke en lov, men kan du lage en lov? Nå kan jusstudenter jobbe med reelle utredninger for oppdragsgivere som NAV og Oslo kommune - i lovlab'en!

Jusstudentenes Offentlige utredninger, illustrasjonsbilde av utredning
Utredningene som studentene skal jobbe med i lovlab'en i emnet JUS5502, skal samles i en JOU-serie: Jusstudentenes offentlige utredninger (foto: Det juridiske fakultet)

Vi får stadig flere emner med erfaringsbasert undervisning på fakultetet: Emner hvor studenter får prøvd ut teoretisk kunnskap i praktiske øvelser, for eksempel rollespill eller arbeid med caser. I JUS5502 Lovgivningslære skal studentene i grupper samarbeide med en ekstern oppdragsgiver om en utredning, en mini-NOU. Denne kan bli brukt i en faktisk lovgivningsprosess!

In the lab

Studenter på emnet Lovgivningslære deles inn i grupper, som får hvert sitt oppdrag fra en ekstern oppdragsgiver. Oppdraget kan være knyttet til en aktuell lovgivningsprosess, f.eks. en høring, men det kan også være et mandat til å utrede lovgivning. Studentgruppene og de eksterne oppdragsgiverne vil møtes på tre seminarer gjennom semesteret. I tillegg til dette får studentene selvsagt teoretisk påfyll, ved faglærer Jon Christian F. Nordrum.

Undervisningsopplegget har fått navnet lovlab. Tanken er at studentene får prøve ut juristoppgaver fra det virkelige arbeidsliv, med ekte oppdrag, under trygg veiledning. Utredningene skal gis ut i en ny serie utgivelser: Jusstudentenes offentlige utredninger (JOU).

Les mer: Mini-NOU og hvorfor det heter lovlab

Emnesiden for JUS5502 Lovgivningslære

Lovgivning 2.0

Faglærer Jon Christian F Nordrum
Fagansvarlig lærer Jon Christian F. Nordrum kan love nye og spennende utfordringer for jusstudenter (Foto: UiO/Egil Jahren)

Emnet Lovgivningslære har eksistert en stund, men har nå gjennomgått en oppgradering. Årsaken er at fakultetet anser det som et av flere "hjørnesteins"-emner i tilpasningen av jusstudiet til nye og kommende behov i samfunnet og arbeidslivet. Etterspørselen etter jurister med forståelse for lovgivningsprosesser er økende (se også avsnittet under).

- Det er ikke bare i offentlig sektor det er behov for slik kompetanse, forteller faglærer Nordrum. - Jeg har gitt kurs om hvordan lage lover og regler ved blant annet Juristenes utdanningssenter. Der deltar for eksempel advokater som rådgir i Norge og utland i regelgivningsprosesser, de jobber med utforming av forsikringsvedtekter eller de jobber i interesseorganisasjoner som deltar i regelgivningsprosessen.

Jon Christian om hvorfor du bør ta emnet Lovgivningslære

Fremtidens jurist

Digitaliseringen i offentlig og privat sektor skaper behov for jurister med nye ferdigheter: Hvordan skal en lov utformes slik at den lett kan digitaliseres? Hvordan kan rettsikkerhet trygges når vedtak fattes av en algoritme? Samfunnet trenger jurister som både forstår lovgivningsprosessen og som forstår maskinlæring og algoritmer i datasystemer.

Fakultetet har i senere tid økt takten på videreutviklingen av jusstudiet, slik at vi kan utdanne jurister tilpasset morgendagens behov. Emnet JUS5502 er et av fire emner som inngår i utdanningsprosjektet Den digitale jurist. De andre emnene er Legal Technology: Artificial Intelligence and the Law, Empiriske rettstudier og Robot Regulation.

Av Egil Jahren
Publisert 29. mai 2019 12:40 - Sist endret 29. mai 2019 12:45