Lovkonferansen 2019

I en fullsatt Aula ble årets Lovkonferanse åpnet av statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Han understreket at et klart og tilgjengelig lovspråk er en forutsetning for en demokratisk velferdsstat, og pekte på behovet og interessen for faglig samarbeid om dette.   

Bildet kan inneholde: Teknologi, Elektronisk apparat, Vis enhet, Begivenhet, Konvensjon.

Lovkonferansen 2019 ble åpnet i Universitetets Aula den 4. juni- Foto: Eva Dobos /UiO  

Kunnskap, klarspråk og digital skifte

I sitt åpningsforedrag fortalte Jon Christian Nordrum, førsteamanuensis i UiOs Klarspråk-satsing, skisserte de tre utfordringene/temaene som blir berørt under konferansen: lager vi lover på en god måte? forstår borgere lovbestemmelser slik de er ment?  hvordan skal vi møte den teknologiske transformasjon/digitaliseringen som venter oss?    

- Behovet for lovgivning er stort, særlig sett i lys av vår tids teknologiske utvikling. Staten må finne nye måter å regulere på. Det 1000 år gamle sitatet fra Frostatingsloven Med lov skal landet byggjast kan kanskje suppleres med en ny formulering: Med data skal landet bygges – påpekte Nordrum.    

Ikke bare det skrevne ord

I den påfølgende sesjonen – ledet av Inger Johanne Sand – har Arnulf Tverberg (jurist), Cathrine Holst (samfunnsviter) og Johan Tønnesson (språkmann, ekspert i sakprosa) tatt opp spørsmålet om klarspråk fra andre perspektiv. Dialog med andre faggrupper er likeså viktig som et klart juridisk språk, mente professor Cathrine Holst. Tønnesson som arbeider med sakprosa ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier påpekte kompleksiteten av klarspråk-spørsmålet, og minnet om at det er ikke bare skrevne tekster, men også retorikk er et språklig redskap som jurister bruker i sin kommunikasjon.

Interesse på tvers av faggruppene

For å etterkomme publikumsinteressen og sikre plass til alle påmeldte ble konferansen flyttet til Universitetets Aula. Over 400 personer fra forvaltningen, akademia, næringslivet og andre organisasjoner deltok på åpningen; jurister, tekstarbeidere, samfunnsvitere, teknologer, departementsansatte m.m.

 

Av Eva Dobos
Publisert 4. juni 2019 16:07 - Sist endret 4. juni 2019 16:16