Mulighetsskapende intensjonsavtaler

I løpet av kort tid har Det juridiske fakultet inngått to intensjonsavtaler – eller Memorandum of Understanding (MoU) – med forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet og Politihøyskolen, og har planlagt tre til.

Foto: ©UiO

Muligheter, ikke begrensninger

Ifølge dekan Dag Michalsen er det viktig å få frem at denne type avtaler skal være mulighetsskapende, og ikke begrensende, for samarbeidsordninger mellom enkeltansatte eller forskergrupper ved de to institusjonene som inngår avtalen.

– Vi har fått flere signaler fra medarbeidere som ønsker at allerede eksisterende samarbeid mellom forskere og undervisere blir formalisert, og får en institusjonell ramme som kan sikre mer varige relasjoner. Det er åpenbart at slike avtaler forutsetter at de er til fordel for begge parter, og derfor åpne for fremtidig samarbeid uten å gi begrensninger, sier Michalsen.

NOVA først

Først ut var avtalen med forskningsinstituttet NOVA som er en del av OsloMet, avtalen ble undertegnet av instituttdirektør Iver Neuman og dekan Dag Michalsen i begynnelsen av desember.

NOVA-direktør Iver Neuman og dekan Dag Michalsen signerer intensjonsavtale 5. desember 2018.

– NOVA er et bredt og avansert forskningsmiljø som har en rekke forskningsprosjekter med samfunnsvitenskapelige eller rettsvitenskapelige temaer som er relevante for våre fagmiljøer. Det er fra før etablert kontakt på forskernivå, og det er særlig forskere ved Voldsprogrammet på NOVA og tilsatte på Institutt på kriminologi og rettssosiologi ved UiO som har framskyndet samarbeidet, forteller Michalsen.

Han utrykker stor tro på at NOVA og fakultetets fagmiljøer innenfor samfunnsvitenskap og rettsvitenskap vil ha stort utbytte av et tettere samarbeid med utgangspunkt i denne avtalen.

Avtalene må fylles med innhold

I en av talene ved signeringen av avtalen med NOVA ble det sagt at en MOU i utgangspunktet er en «tom» avtale fordi den ikke inneholder konkret forpliktelser. Ifølge dekanen starter jobben med å fylle avtalen straks den er inngått:

– Utfordringen til oss som leder institusjonene er å inspirere og motivere fagmiljøene til å utforske avtalenes muligheter. Avtalene er en formell styrke fordi vi kan vise til formalisert samarbeid med andre i våre forskningssøknader, men de er også en reell styrke fordi vi kan søke tverrfaglig samarbeid innenfor intensjonsavtalen. På den måten styrker vi som avtalepartnere hverandre gjensidig, innenfor både forskning og undervisning, kommenterer Michalsen

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 5. mars 2019 13:57 - Sist endret 6. mars 2019 08:03