Inngikk samarbeidsavtale med NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Dekan Eva Falleth ved Fakultet for landskap og samfunn NMBU og dekan Dag Michalsen signerte nylig det som er den fjerde intensjonsavtalen fakultetet har inngått siden desember.

NMBU og fakultetet har lang tradisjon for faglig dialog, noe de to dekanene også tok seg tid til under signeringen.

Foto: ©UiO/Steinar Hafto Myre

Ifølge dekan Dag Michalsen avtalen med Fakultet for landskap og samfunn (NBMU) det nest siste steget før målet om å inngå intensjonsavtaler med juridiske og juridisk relevante institusjoner på østlandet er nådd. Om kort tid signeres den siste MoU´en med Høgskolen Innlandet.

Et rammeverk for samarbeid

– Avtalen er et godt utgangspunkt for videre samarbeid. Vi har en lang forhistorie med faglig kontakt mellom våre forskere og fagmiljøer på NMBU, og denne avtalen med Fakultet for landskap og samfunn formaliserer i så måte det som allerede skjer. Ønsket er at avtalen skal gi ekstra kraft til videre samarbeid, sa Michalsen i etterkant av signeringen.

Dekan Eva Falleth (NMBU) signerer avtalen
Dekan Eva Falleth fra Fakultet for landskap og samfunn signerte for NMBU.

Fakultetet og NMBU samarbeider i dag innen flere felter, blant annet jordskifte/tingsrett, forvaltningsrett, by- og regionplanlegging/plan- og bygningsrett og miljørett.

Samarbeid om eksternfinansieringen

– Mulighetene våre for å nå opp i konkurranse om eksternfinansiering øker med flerfaglige relasjoner, jeg håper derfor at denne avtalen fører til at vi kan bygge på hverandres styrker og samarbeide om større søknader, sier Michalsen.

Han forteller og at avtalen har et punkt om at de to fakutetene skal se nærmere på mulighetene for samarbeid om undervisning, og etter- og videreutdanning.

– Første år oppfylt

– Men da er første år av avtalen allerede oppfylt, var Michalsens spøkefulle kommentar idet det ble opplyst under signeringen at naturressursgruppen ved fakultetet arrangerer et felles seminar med NMBU om jordskifte i vår.

Avtalen forutsetter et årlig evalueringsmøte mellom partene, og de to dekanene var samstemt om at slike møter må kombineres med et faglig program.

 

Publisert 7. mai 2019 14:23 - Sist endret 7. mai 2019 14:47