Politihøgskolen og Det juridiske fakultet formaliserer sitt samarbeid

Politihøgskolen og fakultetet inngikk nylig en intensjonsavtale om samarbeid innen forskning og utdanning. Avtalen formaliserer en langvarig relasjon mellom fagmiljøer ved institusjonene.

Rektor Nina Skarpenes ved Politihøyskolen og dekan Dag Michalsen

Rektor Nina Skarpenes ved Politihøyskolen og dekan Dag Michalsen signerte intensjonsavtalen tidlig i januar.

Foto: ©UiO/Steinar Hafto Myre

- Fakultetet er utrolig glad for å inngå en slik intensjonsavtale med Politihøgskolen. Det er viktig for oss å formalisere det som er en gammel forbindelse mellom fagpersoner ved våre to institusjoner. Med avtalen beveger vi oss fra det personlige til det institusjonelle nivået, og med den formulerer vi en faglig ambisjon, sa dekan Dag Michalsen i sin tale ved signeringen.

Samarbeid på flere områder

Rektor Nina Skarpenes ved Politihøyskolen bekreftet i sin tale den langvarige forbindelsen, som strekker seg tilbake til før Politiskolen ble en høyskole. Hun pekte blant annet på gjensidigheten som kommer til syne ved at fakultetet har utdannet mange av de ansatte ved høgskolen, samtidig som høgskolen på sin side har bidratt med gode politiforskere til fakultetet. Hun trakk og frem samarbeidet i forskningsprosjekter, og ph.d.-utdanningen der ansatte ved Politihøgskolen følger ph.d.-programmet til fakultetet.

 

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 14. jan. 2019 11:50 - Sist endret 5. mars 2019 14:19