Intensjonsavtaler som strategisk grep

I løpet av kort tid har Det juridiske fakultet inngått fem intensjonsavtaler – eller Memorandum of Understanding (MoU) – med institusjoner i- og omkring Oslo.

Dekan Dag Michalsen og Monica Viken, instituttleder ved Institutt for rettsvitenskap og styring på B

Dekan Dag Michalsen og Monica Viken, instituttleder ved Institutt for rettsvitenskap og styring på BI ved signering av avtalen. Prorektor for forskning ved BI Hilde Christiane Bjørnland til høyre i bildet.

Foto: ©BI/Hannah Møller Endresen

– Jeg mener at slike avtaler er et viktig strategisk grep med tanke på de utfordringer vi står overfor både med hensyn til trang økonomi og uttalte forventninger om at vi må øke vår andel av eksternfinansierit forskning, sier dekan Dag Michalsen

Muligheter, ikke begrensninger

Michalsen understreker at  intensjonsavtalene skal være mulighetsskapende, og ikke begrensende, for samarbeid mellom enkeltansatte eller forskergrupper ved institusjonene.

– I tillegg til at dette er et strategisk grep, har vi fått signaler fra medarbeidere som ønsker en formalisering av eksisterende samarbeid mellom fagmiljøer. Avtalene gir en institusjonell ramme rundt samarbeidet som kan sikre mer varige relasjoner. Det er åpenbart at slike avtaler forutsetter at de er til fordel for begge parter, og de er derfor preget av å gi åpninger for fremtidig samarbeid snarere enn å gi begrensninger, forklarer Michalsen.

NOVA først

Først ut var avtalen med forskningsinstituttet NOVA som er en del av OsloMet, avtalen ble undertegnet av instituttdirektør Iver Neuman og dekan Dag Michalsen i begynnelsen av desember 2018.

NOVA-direktør Iver Neuman og dekan Dag Michalsen signerer intensjonsavtale 5. desember 2018.

Senere er det inngått tilsvarende avtaler med Handelshøyskolen BI, Politihøgskolen, NMBU og Høgskolen Innlandet.

– Avtalene er inngått med institusjoner som har fagmiljøer som allerede er i kontakt med våre på ulike måter, og hvor vi ser at det er gjensidig utbytte av å utvide samarbeidet. I tillegg har de en geografisk nærhet som gjør samarbeid enkelt - BI er jo bare en T-banetur unna, forklarer Michalsen.

Avtalene må fylles med innhold

Ved flere av avtalesigneringene er det sagt en MOU i utgangspunktet er en «tom» avtale fordi den ikke inneholder konkret forpliktelser. Ifølge dekanen starter jobben med å fylle avtalen straks den er inngått:

– Utfordringen for oss som leder institusjonene er å inspirere og motivere fagmiljøene til å utforske avtalenes muligheter. Avtalene er en  formell styrke fordi vi kan vise til avtalebasert samarbeid med andre institusjoner i våre forskningssøknader, men de er også en reell styrke fordi vi kan søke tverrfaglig samarbeid innenfor intensjonsavtalen, avslutter han.

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 7. juni 2019 11:43 - Sist endret 7. juni 2019 13:29